Nieuws

Overheid VS moet meer uitgeven

Een stimuleringsbeleid van de overheid helpt centrale banken in hun streven om de rente te verhogen, aldus Fed-lid Stanley Fisher.

Een stimuleringsbeleid van de overheid helpt centrale banken in hun streven om de rente te verhogen. Dat zegt Stanley Fisher, vicevoorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, tijdens een toespraak in New York, zo blijkt uit een artikel van Bloomberg.

Fisher denkt dat hogere overheidsuitgaven beter werken dan belastingverlagingen. 1% meer uitgaven betekent dat de rentevoet met 0,5% kan stijgen. Een belastingverlaging van 1% leidt tot een renteverhoging van 0,4%.

In beide gevallen heeft Fisher het over een renteniveau dat geen direct positieve of negatieve werking heeft op de economische groei. In zijn toespraak adresseert Fisher diverse factoren die ervoor zorgen dat de economische groei op dit moment lager is dan in het verleden.

Minder uitgeven

De belangrijkste oorzaak is een lagere productiviteit. De vergrijzende bevolking helpt ook niet. Die zorgt er volgens Fisher voor dat mensen relatief minder uitgeven. Het lage investeringsniveau en de kwakkelende groei elders in de wereld (lage export) zijn de andere verklaringen die Fisher ziet voor de lage groei in de Verenigde Staten.

Fisher ziet een rol voor de overheid. “Een combinatie van het stimuleren van private investeringen, verbetering van de infrastructuur, beter onderwijs en betere regelgeving zal ervoor zorgen dat de productiviteitsgroei toeneemt. Dit zal leiden tot een hogere levensstandaard.”

Dit soort politieke maatregelen voorkomen volgens Fisher ook dat de centrale bank gedwongen wordt om de effectieve rente op een extreem laag niveau te houden.

Weinig mogelijkheden

In september besloot de Amerikaanse centrale bank nog om de rente niet verder te verhogen na een eerder verhoging eind vorig jaar. Dit gebeurde ondanks het feit dat de Amerikaanse werkgelegenheid behoorlijk stijgt.

De officiële rente in de Verenigde Staten ligt tussen 0,25% en 0,5%. Gezien deze lage rente zijn er weinig mogelijkheden voor de Fed om de economie verder te stimuleren, aldus Fisher. Vandaar dat hij pleit voor extra overheidsuitgaven.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Amerikaanse verkiezingen 2020