Nieuws

Beter af met engineered equities

Het succes van Northern Trust AM, verklaard door Wayne Bowers, verantwoordelijk voor de Europese operaties.

De Amerikaanse vernogensbeheerder Northern Trust Asset Mangement (AM) is groot in beleggingsland. Het beheert maar liefst 900 miljard dollar. Ook opvallend: Northern Trust AM houdt zich afzijdig van derivaten, beschouwt zichzelf als een smart alpha-specialist én timmert in Nederland succesvol aan de weg.

Alleen al in de afgelopen 18 maanden haalden fondsen van Northern Trust AM hier te lande 5 miljard dollar op. Mede omdat deze fondsen van Norhtern Trust een unieke belastingstructuur kennen, waardoor beleggers de in het buitenland ingehouden dividendbelasting, wel terugkrijgen. In Nederland werkt Northern Trust intensief samen met ABN Amro.

Wayne Bowers leidt Northern Trust AM  in Europa, Midden-Oosten, Afrika en Azië Pacific, overal buiten Amerika. IEXProfs sprak met hem op de 7e etage van het kantoor van Northern Trust aan de Zuidas.

Wat maakt een goed vermogensbeheerder?
Bowers: “Vooral door goed te luisteren naar wat klanten willen en waarover zij zich zorgen maken. Dat stuwt innovatie. Alleen door iets speciaals te brengen, kunnen wij organisch blijven groeien.”

Wat is dit iets speciaals?
Bowers: “Om binnen de huidige omgeving van lage rente en lage groei nog rendement te boeken tegen niet al te grote risico’s beleggen we veel in zogenoemde engineered equities. We zijn sterke voorstanders van een multifactoraanpak in combinatie met een duidelijke focus op ESG.”

Northern Trust belegt dus vooral passief?
Bowers: “Nee, onze passieve beleggingen maken 50% van het totaal beheerde vermogen uit. Er is behoefte aan zowel actief als passief beleggen, zoals er ook behoefte is aan zowel alfa als bèta. Beide zijn nodig. Actief design hoeft niet actief te worden gemanaged. Juist in de huidige lage rente-omgeving vragen klanten om transparantie en lage kosten.”

Wat maakt de Nederlandse klant bijzonder?
Bowers: “Door net als Scandinavische klanten vooral in bedrijven te willen beleggen die hun ESG op orde hebben. Dat geldt voor zowel aandelen als obligaties. Dat komt het risicoprofiel ten goede.”

Zijn jullie verrast door de huidige situatie op de financiële markten waarbij obligaties weinig rente geven en aandelen peperduur zijn?
Bowers: “Het is de consequentie van het ruimhartige monetaire beleid van centrale banken. Dat hadden we voorzien. We denken dat de situatie nog geruime tijd aanhoudt. We hebben er daarom geen problemen mee om Amerikaanse high yield en Amerikaanse largecaps te overwegen.”

Geen koopadvies voor beleggingen in de opkomende markten?
Bowers: “Kort geleden hebben we het advies verhoogd van onderwegen naar neutraal. De sterke groei van de bevolking daar en het ontstaan van een grote en rijke middenklasse zijn game changers. In beleggingsportefeuilles moet daar exposure naar zijn. Maar dat kan ook door te investeren in westerse multinationals die een groot deel van hun omzet in de opkomende markten boeken.”

Wat is de ambitie van Northern Trust?
Bowers: “We willen doorgroeien via strategische partnerships.”

Ondanks Brexit blijft u zelf de Europese activiteiten van Northern Trust vanuit Londen besturen?
Bowers: “Ja, dat is wel de bedoeling. Met populisten zullen we moeten leren leven. Het maakt beleggen er niet gemakkelijker op. Verkiezingsuitslagen kunnen de markten nog flink in beweging zetten. Duidelijk is ook dat de centrale banken hun grenzen hebben bereikt. Het stokje moet nu worden overgenomen door de overheden. Ik ben bang dat populistische politici niet de oplossing zijn. Eerder zullen zij het kwade deel van de bevolking dat zij aanspreken nog meer frustraties bezorgen.”


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine ETF's