Nieuws

Dichterbij de klant is beter

De rol van de vermogensbeheerder verandert fundamenteel. Ze moeten de band met hun klanten verstevigen.

De rol van de vermogensbeheerder verandert fundamenteel. Deze dient een hechtere relatie met klanten aan te gaan, aldus Institutional Investor. Ashby Monk, de directeur van het Global Projects Center van Stanford University denkt dat de toekomst van de vermogensbeheerindustrie er grimmig uitziet zonder fundamentele veranderingen.

Monk schrijft dat hij de afgelopen maanden vijf lezingen heeft gehouden voor fondsbeheerders waarbij de belangrijkste vraag was in hoeverre ze de belangen van hun klanten beter konden bedienen. Het lijkt een voor de hand liggende vraag, maar Monk schrijft dat het onderwerp in de lange jaren dat hij vermogensbeheerders en fondsbeheerders adviseert nooit eerder aan de orde was gekomen.

Monk denkt dat fondsbeheerders immuun waren voor kritiek van buitenaf. Ze hadden immers een winstmarge van 40%. Monk heeft tien van zijn meest belangrijke klanten recent gevraagd wat zij van hun externe fondsbeheerders verwachten. Dat leverde naast voor de hand liggende antwoorden – lagere vergoedingen – volgens Monk ook verrassende inzichten op.

Lange wandeltocht

De relatie tussen pensioenfonds of staatsfonds aan de ene kant en de fondsbeheerder aan de andere kant moet hechter worden. Er moet meer onderling vertrouwen komen. De institutionele beleggers moeten meer inzicht krijgen in de precieze handelingen van de externe beheerder. Aan de andere kant moet er meer bereidheid zijn om elkaar door goede en slechte tijden trouw te blijven.

De zorgen voor financiële schandalen blijken groot. Een van de vermogensbeheerders schreef Monk dat hij wilde dat de externe fondsbeheerders niet voor onaangename verrassingen moesten zorgen. Hij had het niet over een negatief rendement. Hij doelde op mogelijk onderzoeken van het Amerikaanse ministerie van Justitie. De opmerking was niet als grap bedoeld, schrijft Monk.

De meest opmerkelijke uitspraak komt van een andere fondsbestuurder. Hij ziet zijn externe beheerders in zekere zin als een levensgezel. “Ik zou geen beheerder inhuren waarvan ik niet zou weten dat geen lange wandeltocht met hem of haar zou willen maken.” Monk benadrukt dat het opbouwen van langdurige vertrouwensrelaties de belangrijkste uitdaging is voor de sector. Monk vraagt zich af of dat niet betekent dat er een nieuwe generatie fondsbeheerders moet opstaan.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus