Nieuws

Nek-aan-nekrace Yellen Trump

Trump wordt vaker genoemd dan Clinton in de rapporten over de Amerikaanse verkiezingen, maar moet Yellen naast zich dulden.

De verkiezingen in de Verenigde Staten komen steeds dichterbij. Volgens Entering the Homestretch to the U.S. Election, de maandelijkse Investment Directions publicatie van Blackrock, zijn de verkiezingen momenteel top of mind bij beleggers.

Een vraag is hoe dit komt. De controverse omtrent de kansen van Trump speelt een grote rol. Dit blijkt ook uit een analyse van de artikelen op OpinioPro. We hebben geteld hoe vaak het woord Trump voorkomt in alle artikelen ten opzichte van het woord Clinton. Het zal weinig verrassend zijn maar Trump wordt 50% vaker genoemd dan Clinton.

Maar kan Trump de competitie aangaan met Yellen? Alleen de afgelopen drie maanden gaan zij nek aan nek, daarvoor was Yellen de overduidelijke koploper. Voorzichtige conclusie: de presidentverkiezingen in de VS zijn in de commentaren even belangrijk als het beleid van de Federal Reserve.

7% aandelenrendement

Robeco heeft haar Expected Returns voor de komende vijf jaar wereldkundig gemaakt. De titel De nacht is altijd het donkerst net voordat de zon opkomt is veelzeggend. Het verwachte rendement voor aandelen neemt toe tot 7%.

Aandelen opkomende markten

JP Morgan ontvouwt in Global Asset Allocation Views Q4 haar visie op wat een goede assetallocatie zou zijn voor het resterende deel van het jaar. Alle assetclasses worden aangestipt. Wij lichten er aandelen opkomende markten uit, die er in de visie van JP Morgan weer wat beter voorstaan.

Herstel opkomende markten

En dat geldt niet alleen voor de voorgaande spreker. NN Investment partners peilde de markt. Een meerderheid van de beleggers denkt dat het herstel van de opkomende markten structureel is. 

Minnetje voor opkomende markten

Er zijn ook partijen die het opkomende markten thema niet omhelzen. Legal & General vertrouwt het niet. In hun visie is de Amerikaanse dollar te goedkoop en nemen de kansen op een groeivertraging in China toe. Conclusie: opkomende markten krijgen hierdoor een minnetje in hun assetallocatie. 

Op de bres voor actief beheer

Pioneer Investment breekt een lans voor actief management. In hun visie, waarin de bullmarkt na een groei in een volwassen fase terecht komt en dus minder zal renderen, kunnen actieve managers het verschil maken. 

Smart bètawaarde

Novus gaat in op het dilemma van institutionele beleggers hoe om te gaan met smart bètaproducten. De populariteit neemt toe onder institutionele beleggers, maar voegt het ook waarde toe? 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen