Nieuws

Nederland wil uitstel PRIIP

Nederland is 1 van de 23 EU-lidstaten die aandringt op uitstel van de PRIIP-verordening voor verpakte beleggingsproducten.

Nederland is 1 van de 23 EU-lidstaten die uitstel wil van de implementatie van de PRIIP-verordening voor verpakte beleggingsproducten.

Als het voorstel van EU-landen doorgang krijgt dan is de PRIIP-verordening (Packaged Retail Investment and Insurance-based investment Products) pas op 31 december 2017 van kracht in plaats van eind dit jaar voor beleggings- en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent.

Het overbruggingsjaar geeft landen de tijd om open vraagstukken rondom PRIPP op te lossen, en tegemoet te komen aan de eisen die de verordening aan hen stelt.

Aanbieders van beleggingsproducten zijn volgens de PRIIP-verordening verplicht om een zogeheten Key Information Document (KID) op te stellen, een Europese variant op de in 2012 in Nederland verplichte Essentiële Beleggers Informatie (EBI). Dit document heeft in alle landen van de Europese Unie dezelfde vorm en inhoud, en heeft tot doel om de transparantie van beleggingsproducten te vergroten om de belegger te beschermen. 

Technische richtlijnen

Het Europese parlement sprak zich vorige week uit tegen de technische richtlijnen die zijn opgesteld voor het KID. De methodiek om toekomstige rendementen te berekenen, komt mogelijk niet tegemoet aan Europese wetgeving die stelt dat particuliere beleggers recht hebben op accurate en eerlijke informatie, die niet misleidend is.

Eerder drongen al grote vermogensbeheerders als BlackRock, Schroders en Robeco erop aan dat de resultaten die een beleggingsfonds in het verleden heeft behaald ook worden opgenomen in de KID. Het document biedt nu alleen plek voor een prognose van de toekomstige rendementen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen