Nieuws

EMD nu nog gewilder

Meer dan de helft van de institutionele beleggers wil nog meer beleggen in obligaties uit de opkomende markten (EMD).

Institutionele beleggers blijken positief over obligaties uit opkomende markten (EMD). Iets meer dan de helft (54%) zegt hun exposure naar EMD in de komende drie jaar te verhogen. Slechts 7% rekent op een afname. Dat is de uitkomst van een onderzoek van NN Investment Partners, uitgevoerd door Citigate Dewe Rogerson onder 86 internationale institutionele beleggers in juli en augustus 2016.

60% van de EMD-kopers noemt difersificatie als de belangrijkste reden om meer in EMD te gaan beleggen. 56% wijst op de huidge aantrekkelijke waardering. 40% vindt dat opkomende obligaties in een klimaat van lage economische groei een betere voor risico gecorrigeerd rendement geven. 

Standpunt NN IP

De standpunten van de ondervraagde institutionele beleggers komen overeen met die van NN Investment Partners zelf. Marco Ruijer, portefeuillemanager in het EMD hard currency-team, licht toe: “De huidige gunstige wereldwijde liquiditeit wordt ondersteund door een ongekend monetair beleid van de centrale banken. We verwachten daarom dat de allocaties naar EMD zullen aanhouden, gedreven door de aantrekkelijke waarderingen, het herstel van de fundamentals in opkomende markten en diversificatievoordelen.”

Wat betreft diversificatie is het grootste voordeel van EMD vooral geografisch. Dit werd door 52% van de respondenten genoemd. Andere voordelen van EMD die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn: betere inkomensgeneratie (48%), betere exposure naar kredietrisico (46%), een betere exposure naar de kredietsector (20%) en de duratie (14%).

EMD veilige haven

Factoren die EMD zelfs nog aantrekkelijker kunnen maken, zijn onder meer het mogelijk uiteenvallen van de Europese Unie (41%), een Brexit (25%), een verhoging van de rente door de Federal Reserve (25%), een stijging van de Amerikaanse inflatie (19%) en een toename van de inflatie in de eurozone (15%).

Beleggers maken zich voor deze beleggingscategorie het meest zorgen om politieke onzekerheid (43%), de kredietkwaliteit (42%), de liquiditeit (27%), een vertraging in China (23%), een toename van het aantal wanbetalingen (20%), oplopende rentes (17%), een toenemende inflatie (17%) en een tekort aan obligaties (6%).

Optimale portefeuille-exposure

Marco Ruijer ten slotte: “De obligatierentes in opkomende markten zijn aantrekkelijk voor beleggers, die al enige tijd sterk op zoek naar beleggingen met hoge inkomsten. Als de wereldeconomie blijft aantrekken, zullen beleggers meer in deze categorie investeren, omdat ze meer en meer vertrouwen krijgen in de kredietwaardigheid van EMD en dit als een zeer goede manier zien om te spreiden in opkomende markten."

Beleggers vinden gemiddeld dat 6% van een portefeuille in EMD belegd zou moeten zijn, meer dan één op de zeven (15%) meent dat de exposure meer dan 10% zou moeten zijn. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus