Nieuws

CIP en HVA gaan samenwerken

Stichting Foundation Certified Investment Professional en de Hogeschool van Amsterdam bundelen hun educatieve krachten.

De stichting Foundation Certified Investment Professional (CIP) en de opleiding Bedrijfseconomie van de Hogeschool van Amsterdam zijn tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen waardoor vanaf september 2016 aan studenten van de Minor Beleggen Diep van de Faculteit Business en Economie de mogelijkheid wordt geboden om het kandidaatsniveau van de opleiding tot Certified Investment Professional CIP® te behalen.

De inhoud van de minor, die reeds meer dan 10 jaar aan de HvA wordt aangeboden, is erop gericht om studenten van financieel economische opleidingen kennis en vaardigheden bij te brengen over verschillende aspecten binnen de effectendienstverlening.

Aangezien de werkzaamheden in de effectendienstverlening de laatste jaren door verdergaande digitalisering van het aanbod van financiële producten veelal verschoven zijn van de front-office (klantcontact) naar mid- en backoffice activiteiten is kwalificatie voor mid- en backoffice werkzaamheden uitermate belangrijk geworden.

Uniek opleidingsinstituut

De Foundation CIP® is wereldwijd het enige opleidingsinstituut dat op dit terrein een erkend diploma aanbiedt, gericht op “operations” en “financial services” . Na het behalen van het kandidaatsniveau CIP® kan de student middels het schrijven van een thesis de definitieve CIP-status behalen, een status die middels aansluitende permanente educatie in stand wordt gehouden.

De Foundation CIP® zoekt samenwerking met partners die vanuit hun expertise invulling aan het verbeteren van de kwaliteit van de financiële sector willen geven en derhalve is overeengekomen het gecertificeerde programma van CIP® op te nemen in het curriculum van de Minor Beleggen. ‘Door het inbedden van de CIP-opleiding in de minor, verankeren wij het CIP® al in een vroegtijdig stadium in het reguliere hoger onderwijs’, stellen Mark Lamers (CEO CIP) en Willem Landman (HvA opleidingscoördinator Minoren Beleggen).

Naast inbedding van het CIP® kandidaats-curriculum in de Minor Beleggen zal de HvA eveneens betrokken zijn bij de borging van het hbo-niveau van de CIP-opleiding door betrokken te zijn bij de accreditatie van het CIP®-curriculum en de daaruit voortkomende thesis die ter afsluiting van de CIP®-opleiding dient te worden geschreven. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen