Jorge Groen is freelance journalist. Hij was voorheen hoofdredacteur van IEXProfs en IEXGeld en werkte onder meer als journalist voor het Financieele Dagblad en voor RTL Z. Tevens is hij oud-hoofdredacteur van Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN). Hij schrijft over financiële markten, beleggen, fondsen en pensioenen.

Nieuws

Cash is niet ‘gewoon’ cash

Beleggen in cash klinkt simpel, maar fondsmanagers geven er in de praktijk op de meest uiteenlopende manieren invulling aan.

Beleggen in cash klinkt simpel, maar fondsmanagers geven er in de praktijk op de meest uiteenlopende manieren invulling aan. “Het is basispunten schrapen.”

De allocatie naar de asset class cash is in de afgelopen jaren flink toegenomen. De reden dat fondsmanagers op hun geld gaan zitten is simpel: onzekerheid over de afzwakkende economische groei in de wereld, en bezorgdheid over bedrijfswinsten en waarderingen. Het is veelal een allocatie tegen wil en dank, want ‘het is basispunten schrapen’ zegt hoofd beleggingen Ivan Moen van Optimix.

Actiam maakt onderscheid tussen cash en liquiditeiten, legt manager institutional & retail funds Robert Leverink uit. “Cash is onmiddellijk beschikbaar werkkapitaal dat beheerders aanhouden om efficiënt te kunnen handelen. Het zijn direct opeisbare tegoeden bij banken. Daarnaast wordt belegd in liquiditeiten, waarbij kortlopende staats- en bedrijfsobligaties met looptijden niet langer dan drie maanden momenteel de voornaamste posities zijn. Maar het kan ook om beleggingen gaan in deposito’s.”

“Het mandaat dat met vermogensbeheerders is afgesproken biedt ruimte voor min 2 tot plus 2% exposure aan cash. De hoeveelheid cash is nagenoeg neutraal. De doelstelling van onze fondsen is om zo volledig mogelijk belegd te zijn.”

Veel cash aangehouden

Volgens wereldwijd onderzoek van Bank of America Merrill Lynch onder fondsmanagers is afgelopen maand gemiddeld 5,4% van de portfolio’s belegd in liquiditeiten. Dat houdt een kleine afname in ten opzichte van de recordallocatie van bijna 6% van het belegde vermogen in juni dit jaar, maar het is nog altijd boven het gemiddelde, aldus de Amerikaanse bank. 

Beleggen in cash beoogt een laag risico en een hoge liquiditeit, en is bedoeld om het kapitaalrisico te minimaliseren. De definitie van cash verschilt echter per asset manager, net als de cashinstrumenten waarin wordt belegd. Soms wordt letterlijk kapitaal gestald op een spaarrekening of deposito bij de bank. Het kan ook gaan om beleggingen in kortlopende obligaties, beleggingen in geldmarktfondsen of derivaten gelinkt aan cashinstrumenten.

En wanneer is cash nog cash, gekeken naar looptijden? Sommige asset managers beschouwen driejaars obligaties nog als cash. Bij geldmarktfondsen en bankdeposito’s worden termijnen tot en met een jaar aangehouden. Vrij opneembaar Zolang het geen looptijd heeft en vrij opneembaar is, schaart hoofd beleggingen Ivan Moen bij Optimix het onder cash, maar ook hij noemt het geen wet van Meden en Persen. “Als een manager van een aandelenfonds een termijndeposito gebruikt met een looptijd van een paar maanden dan noemen we dat ook cash.”

Treasury bill

Hij herinnert zich ten tijde van de kredietcrisis de aankoop van een treasury bill met een looptijd van negen maanden door een beheerder van een aandelenfonds. De keuze voor schatkistpapier was op dat moment een keuze met minder kredietrisico dan girale cash aanhouden bij de banken, die door een moeilijke periode gingen.

“Wij zagen dat nog net als cash maar Morningstar vond het niet goed, want nu belegde het aandelenfonds ook in obligaties. We wilden niet dat onze aandelenfondsen anders worden gecategoriseerd door Morningstar omdat ook in vastrentende waarden wordt belegd,” aldus Moen.

Cash is gewoon cash. Het leven is al ingewikkeld genoeg,” zegt chief investment officer Wouter Weijand van family office Providence Capital in Bussum. Het geld van klanten dat naar cash is gealloceerd, wordt geparkeerd op een spaarrekening of een deposito, tegen een rentevergoeding van ongeveer 0,4%.

“De normale yield curve is negatief. Als het lukt om met spaartarieven een positieve rente te halen, is dat heel netjes. Wij hebben geen bankenvrees, en we gaan het geld niet over meerdere banken spreiden in bedragen van steeds een ton.”

Geen kunstgrepen

Liquiditeiten moeten kunnen bewegen, vindt Weijand. Geld dat langer dan drie maanden vast staat in een deposito of obligaties die verkocht moeten worden vallen om die reden buiten zijn definitie en het beleggingsbeleid. “Een beleggingsportefeuille die voor 80% uit eenjaarsdeposito’s bestaat, kan niet snel in cash worden omgezet.”

Ook als de spaarrente negatief wordt, overweegt het hoofd beleggingen geen kunstgrepen om opbrengsten op het droge te houden. “Het is zoals het is.” In Zwitserland, waar Providence ook een kantoor heeft en de spaarrente negatief is, wordt daarom rente aan de bank betaald in plaats van dat een vergoeding wordt ontvangen.


Jorge Groen is freelance journalist. Eerder werkte hij voor het Financieele Dagblad en RTL Z en hij is oud-hoofdredacteur van IEXProfs, IEXGeld en Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN).

Lees meer

Outlook 2022