Nieuws

Japanse aandelen spotgoedkoop

De vooruitzichten voor Japanse aandelen zijn volgens BNP Paribas IP sinds lange tijd niet goed als nu.

Sinds Parvest Equity Japan een jaar geleden het roer omgooide door de modelmatige aanpak in Parijs te vervangen door de adviesdiensten van Mitsubishi Kokusai Asset Management bleef het rendement van het fonds achter bij zijn benchmark, de Topix.

Volgens Kazuharu Konishi van Mitsubishi Kokusai Asset Management en hoofdverantwoordelijk voor de aandelenselectie van Parvest Equity Japan, boekten in de afgelopen twaalf maanden vooral Japanse groeiaandelen en smallcaps flinke winsten. Omdat het Parvestfonds meer in largecaps en waarde-aandelen belegt, kon het de stijging niet volgen.

Het is volgens Konishi waarschijnlijk een tijdelijk fenomeen. “In de afgelopen dertig jaar hebben Japanse waarde-aandelen het veel beter gedaan dan groeiaandelen."

In de wachtkamer

Het is dus nog even wachten totdat de potentie van Parvest Equity Japan eruit komt. Niet alleen de aandeelhouders van het Parvestfonds zitten in de wachtkamer. Het geldt een beetje voor alle beleggers die in Japanse aandelen zitten. Sinds de zomer van 2015 is het een beetje aanmodderen geblazen. Het wachten is op triggers die de markt in beweging zitten.

Konishi is al aan het aftellen. Hij is in lange tijd niet zo optimistisch geweest als nu. Volgens de beleggingsspecialist is de kans groot dat de Bank of Japan (BoJ) in september nieuwe maatregelen bekendmaakt om het inflatiedoel van 2% alsnog te halen. Op dit moment is BoJ al een belangrijke koper van Japanse aandelen. Om verkopers te ontmoedigen en koersschommelingen op te vangen, koopt het massaal ETF’s.

De BoJ is niet de enige partij die op grote schaal Japanse aandelen inslaat. Ook grote Japanse pensioenfondsen, die tot voor kort vooral in obligaties zaten, kopen steeds meer aandelen op. De koopdruk heeft niet geleid tot hogere koersen, laat staan hogere waarderingen. Integendeel. Konishi: “Ten opzichte van historische koersen en ten opzichte van andere volwassen markten zijn Japanse aandelen goedkoop. Er is heel veel negatief nieuws ingeprijsd. Als de bedrijfswinsten naar verwachting zullen groeien in de tweede helft van het jaar, dan zijn aandelen nog goedkoper.”

Japanse aandelen goedkoop

Japanse aandelen goedkoop
Klik op de afbeelding voor een grote versie

Meer oog voor aandeelhouders

Japanse bedrijven hadden in de afgelopen periode last van de steeds duurder wordende yen. Mocht de Fed eindelijk zijn tweede renteverhoging inzetten, dan is de kans groot dat de dollar aansterkt en de yen verzwakt.

Maar Konishi noemt nog andere opwaartse krachten die Japanse aandelen de komende tijd vleugels kunnen geven. “Japanse bedrijven nemen grote stappen om hun corporate governance te verbeteren. De verbeterde aandacht voor de aandeelhouders heeft al l geleid tot onder meer hogere dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen. Beleggers hebben deze ontwikkelingen tot nu toe genegeerd."

Hogere dividenden en meer buybacks

Japanse bedrijven keren meer dividend uit
Klik op de afbeelding voor een grote versie

Wat beleggers volgens Konishi ook nog niet hebben opgemerkt zijn de vele hervormingen die Abe al heeft doorgevoerd. “Hervormingen hebben tijd nodig. Belangrijk is om meer vrouwen aan het werk te krijgen.” Op dit moment zit slechts 3% van de Japanners zonder werk, terwijl de vacatures opstapelen. Konishi verwacht dan ook dat er ruimte komt voor loongroei.

Baken van rust

Ten slotte profiteert Japan van politieke stabiliteit. Terwijl Europa en de VS zich opmaken voor verschillende verkiezingen, waarvan de uitslagen voor de nodige onrust kunnen zorgen, is Japan, zeker na de laatste overwinning van Abe, een politiek baken van rust.

Maar BoJ bereikt grenzen QE

BoJ bereikt grenzen QE
Klik op de afbeelding voor een grote versie

En ja, natuurlijk zijn er ook risico’s. Dat de hervormingen stokken. Dat de BoJ minder gaat verruimen. Dat de yen sterk blijft. De Japanse schuldenberg ziet Konishi niet als een groot probleem. “De overheid ontvangt meer winstbelasting en betaalt minder rente over zijn schulden. In 2020 moet het overheidstekort naar nul.” Ook de mindere gang van zaken in China baart Konishi geen al te grote zorgen. “Zo groot is de exposure van Japan niet. De Duitse exposure naar China is twee maal zo groot.”

Conclusie? Konishi: "Buy Japan!"


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie