Nieuws

Vastgoed nog niet op oude niveau

De prijzen van winkels, kantoren en logistieke ruimtes stijgen, maar zijn nog niet op het niveau van voor de crisis.

Ten opzichte van het dieptepunt in 2013/2014 zijn de prijzen voor kantoren, winkels en bedrijfsruimten met respectievelijk ongeveer 2, 5 en 6% gestegen, zo blijkt uit de Prijsindex voor Commercieel Vastgoed, die de Amsterdam school of Real Estate (ASRE) in samenwerking met NVM Business heeft ontwikkeld.

De drie segmenten vertonen over de lange termijn een vergelijkbare prijsontwikkeling: een relatief steile prijsstijging tot 2000, toen de internetbubbel barstte, aldus de vastgoedschool.

"Daarna volgt een afvlakking, of zelfs lichte daling, tot ongeveer 2004, waarna met name kantoren en bedrijfsruimten weer steil doorstijgen tot 2007/2008, het jaar van de kredietcrisiscrisis en het begin van de economische recessie. Vanaf dan zien we een vrije val tot ongeveer 2013/2014 wanneer de prijsdaling afvlakt. Sinds 2016 stijgen de prijzen weer fors."

De lage rente in combinatie met de ruime beschikbaarheid van beleggingsvermogen - er wordt ook wel gesproken over een wall of money- zijn hier waarschijnlijk vooral voor verantwoordelijk. Met name de grote belangstelling van buitenlandse beleggers is opvallend, besluiten de onderzoekers. 

Verschil met woningmarkt

Er doen zich opvallende verschillen met de koopwoningmarkt voor. Waar het woningprijsniveau na 2008 nooit verder is gezakt dan het niveau van 2003 en in 2016 alweer rond het niveau van 2006 zit, zijn de prijzen voor kantoren, winkels en bedrijfsruimten veel verder gedaald, zo blijkt verder uit het rapport.

"Op het dieptepunt in 2013/2014 lagen de prijzen voor commercieel vastgoed op het niveau van 1997/1998. In 2016 liggen de prijzen pas rond het niveau van 1999/2000. Daarnaast valt op dat het prijsherstel op de commerciële vastgoed markt veel later is ingetreden dan op koopwoningmarkt. Waar de huizenprijzen vanaf 2014 weer een duidelijke stijging laten zien, is dit voor commercieel vastgoed pas vanaf 2016 het geval."

Het verschil tussen beide typen markten heeft volgens de vastgoedschool vermoedelijk te maken met het verschil in aanbod. Op de koopwoningmarkt is een duidelijk tekort aan woningen – volgens het Planbureau voor de Leefomgeving moeten tot 2050 nog tussen 300.000 en 1.6 miljoen woningen worden gebouwd – terwijl de markten in commercieel vastgoed zich kenmerken door overaanbod. De relatief hoge leegstandscijfers bevestigen dit.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?