Nieuws

De beste staatsobligatiefondsen

De zoektocht van AF Advisors naar de beste Europese staatsobligatiefondsen. Passieve fondsen domineren.

Ondanks de lage rente blijven Europese staatsobligaties nog altijd een van de populairste beleggingscategorieën onder Nederlandse fondsbeleggers. Welke fondsen zouden zij moeten kopen?

Het Rotterdamse research- en consultancybureau AF Advisors heeft de Europese staatsobligaties die in Nederland worden aangeboden aan strenge selectiecriteria onderworpen. Naast de gebruikelijke factoren als rendement, risico en kosten, is tevens gekeken naar de kwaliteit van het beleggingsteam, de cashflows, informatievoorziening en de consistentie van het fonds.

De prestaties van de fondsen zijn zowel bekeken over een periode van drie als vijf jaar. AF Advisors maakt geen onderscheid tussen actief en passief beheerde fondsen of beleggingsstijl. Ondanks mogelijke verschillen in liquiditeit en kosten zijn beleggingsfondsen en ETF’s vergelijkbare alternatieven bij het samenstellen van een portefeuille. Daarnaast alloceren beleggers doorgaans naar asset class en niet zozeer op basis van een beleggingsstijl.

naam voor SEO

Passief domineert

Binnen deze Top 10 voor Europese staatsobligaties zijn zes van de tien fondsen passief. Waarbij de eerste vier fondsen binnen de ranking indextrackers zijn. In het onderstaande figuur is een overzicht

naam voor SEO

weergegeven van de ontwikkeling van indexbeleggingen in de categorie Europese staatsobligaties. Het marktaandeel passief is de afgelopen tien jaar flink toegenomen tot ruim 35%.

Top 10

Het verloop binnen de Top 10 van Europese staatsobligaties is met in totaal 12 verschillende fondsen over de afgelopen vier kwartalen zeer laag. De fondsen binnen de ranking laten goede en relatief stabiele rendementen zien. Het verschil in kosten tussen actief beleggen en passief beleggen is duidelijk zichtbaar. De gemiddelde lopende kosten factor voor actieve fondsen is met 47 basispunten al relatief laag, echter de gemiddelde lopende kosten factor voor passieve fondsen is met ruim 30 basispunten significant lager. Het verschil in kosten is een belangrijke factor voor de goede scores van de passieve beleggingen.

naam voor SEO

Het Allianz Europa Obligatie Fonds, Amundi ETF Government Bond LR EuroMTS IG en de db-x tracker laten op zowel 3 jaars als 5 jaars de hoogste rendementen zien. Echter deze fondsen hebben tevens een hogere volatiliteit dan de fondsen met lagere rendementen.

De nummer 2 in de ranking de Think ETF laat op zowel 3 als 5 jaars lagere rendementen zien, maar heeft een aanzienlijke lager standaard deviatie dan de andere posities in de Top 10 ranking. Het Allianz Europa Obligatie Fonds, Amundi ETF Government Bond LR EuroMTS IG en de db-x tracker laten op zowel 3 jaars als 5 jaars de hoogste rendementen zien. Echter deze fondsen hebben tevens een hogere volatiliteit dan de fondsen met lagere rendementen. De nummer 2 in de ranking de Think ETF laat op zowel 3 als 5 jaars lagere rendementen zien, maar heeft een aanzienlijke lager standaard deviatie dan de andere posities in de Top 10 ranking.

Kredietwaardigheid

De kredietwaardigheid van de uitgevende partij van een obligatie is een belangrijke onderdeel dat invloed heeft op de hoogte van de totale risicopremie. Een obligatie met een lagere credit rating leidt meestal tot een hogere risk premium dan vergelijkbare obligaties met een hogere credit rating. De beleggingsfondsen met de hoogste 3Y en 5Y rendementen hebben de grootste allocatie naar BBB schuldpapier. De gemiddelde allocatie naar BBB is vrij hoog te noemen met 56%.

De SPDR ETF heeft de laagste allocatie van 37,4% en de db x-tracker heeft de hoogste allocatie van bijna 81%. De overige gemiddelde allocaties zijn met 25% AA en 15% AAA. Daarnaast hebben Amundi ETF Government Bond LR Euro MTS IG en db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield geen allocatie naar AAA-obligaties.

Landenverdeling

Landen met dezelfde credit rating kunnen verschillen in de hoogte van de totale risicopremie door verschillen in macro-economische factoren als politiek instabiliteit en de stand van de economie. De beleggingsfondsen binnen de Top 10 ranking verschillen aanzienlijk op het gebied van uitgifte per land.

De drie fondsen met de hoogste rendementen Amundi ETF Government Bond LR EuroMTS IG, db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield en Allianz Europa Obligatie Fonds hebben een grote weging in Italiaanse en Spaanse obligaties. De Italiaanse en Spaanse 10 jaars rente ligt over de gehele afgelopen periode hoger dan het gemiddelde van de gehele Eurozone. Echter, beide rentes waren een stuk volatieler dan de overige Eurozone landen. Daarentegen hebben de BNP ETF, SPDR ETF en Think ETF een grotere overweging in de ‘veiligere’ en ‘minder rendabele’ Duitse, Franse en Nederlandse staatsobligaties wat deels ten koste gaat van de rendementen.

naam voor SEO

Duratie

De looptijd van een obligatie is naast kredietwaardigheid natuurlijk een belangrijk onderdeel dat invloed heeft op de hoogte van de totale risicopremie. Obligaties met langere looptijden bieden hogere coupons en hebben de hoogste renterisico’s. De duratie is een maatstaf voor de gevoeligheid van de prijsverandering van obligatie door de verandering in de effectieve rente. De prijs van een obligatie heeft een omgekeerde relatie met de rente. Een stijging van de rente zorgt voor een daling van de prijs van een obligatie en vice versa. De gemiddelde duratie van de Top 10 fondsen is 7,3, waar Generali de kortste duration heeft van 5,4 en Allianz de langste duratie van 8.

De looptijden van obligaties worden in verschillende buckets ingedeeld van een zeer korte looptijd van maximaal 1 jaar tot een zeer lange looptijd van langer dan 30 jaar. Langlopende obligaties zijn een voor de hand liggende keuze in periodes dat de rente daalt. In de Top 10 beleggen 9 van de 10 fondsen in langere looptijden dan 10 jaar. Bijna 25% van de totale portefeuilles bestaat uit obligaties met een langere looptijd dan 10 jaar. Tot slot, ongeveer 50% van de totale portefeuilles bestaat uit obligaties met een looptijd korter dan 7 jaar.

De lage renteniveaus hebben nog geen significante negatieve invloed op de ontwikkeling van het belegd vermogen in de categorie Euro staatsobligaties. Over het eerste halfjaar van 2016 laat de asset class een beperkte uitstroom zien van 3 miljard euro. Ondanks de lichte instroom laten de beleggingsfondsen in de Top 10, de Think ETF, SPDR ETF, Deutsche Invest en Schroder een positieve instroom over het eerste half jaar van 2016 zien.

naam voor SEO

In de volgende maand zal de Top 10 ranking van de beleggingscategorie Grondstoffen uitgebreid worden besproken.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus