Nieuws

Mogelijk snelle renteverhoging Fed

Amerikaanse bankpresident William Dudley hint op een renteverhoging in september.

De Amerikaanse Federal Reserve gaat de rente mogelijk al in september verhogen. Dat blijkt uit uitspraken van William Dudley, president van de Federal Reserve Bank van New York. Dat is een van de banken die deel uitmaken van de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken.

Volgens Dudley is de Amerikaanse economie in een redelijke staat. "De werkgelegenheid neemt op dit moment maandelijks met ongeveer 190.000 banen toe." De bankpresident  verwacht dat dit aantal in de loop van het jaar tverder zal toenemen. Dat maakt een renteverhoging in september al mogelijk.

Dudley is een van de Fed-presidenten die stemt over het rentebeleid van de Federal Reserve. Zijn uitspraken hebben gewiicht omdat hij geldt als een naaste verwant van Janet Yellen, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank.

Bubbel

Dudley zegt zich zorgen te maken over een bubbel op de obligatiemarkt. Amerikaanse staatsobligaties zijn in trek bij buitenlandse beleggers vanwege de lage rendementen elders in de wereld. Dat is weer een gevolg van het ruime monetaire beleid dat veel centrale banken hanteren.

Dudley maakte ook duidelijk dat een rentebeslissing niet beïnvloed wordt door de naderende presidentsverkiezingen. Deze vinden plaats in november. “Ik denk niet dat de verkiezingen onze beslissing in de een of andere richting zullen bepalen”, aldus Dudley.

Volgens de meeste analisten is een renteverhoging door de Fed in september niet erg waarschijnlijk. Er wordt wel rekening gehouden met een renteverhoging in december van dit jaar.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen