Nieuws

Rente VS nog dit jaar omhoog

De meeste analisten denken dat de Federal Reserve nog dit jaar de rente zal verhogen. Waarschijnlijk in december.

De meeste analisten denken dat de Federal Reserve (Fed) nog dit jaar de rente zal verhogen. Waarschijnlijk in december. Dat schrijven Sumantha Dey en Deepti Govind van Reuters naar aanleiding van een peiling onder analisten.

De verhoging zal waarschijnlijk in december plaatsvinden. Dan zijn de Amerikaanse verkiezingen achter de rug. Volgens de analisten zal de economische groei in de Verenigde Staten aanhouden. Dat zal gepaard gaan met een aanhoudend lage inflatie.

De meeste analisten rekenden op meer renteverhogingen dit jaar nadat de Federal Reserve de rente vorig jaar voor het eerst sinds zeven jaar had verhoogd. In het begin van het jaar zorgde onrust op financiële markten voor behoedzaamheid. In de afgelopen maanden was de onrust als gevolg van het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU de aanleiding om een verhoging uit te stellen.

Voor het komende jaar rekenen de analisten op twee verdere verhogingen. Het gaat niet om forse stappen. Tegen het einde van volgend jaar zal de officiële rente volgens de analisten 1% tot 1,25% bedragen.

ECB

De ECB zal haar monetair beleid naar verwachting verder verruimen, meldt Bloomberg. Daarbij zal naar alle waarschijnlijkheid niet worden gekozen voor een verdere verlaging van de rente. Die is al negatief.

Daarmee is volgens economen de grens van de effectiviteit van dat beleid bereikt. De verwachting is dat de ECB meer obligaties zal gaan opkopen. Op dit moment koopt de ECB maandelijks voor 80 miljard euro aan obligaties op. Daarnaast faciliteert de centrale bank algemene banken met langlopende leningen. Op die manier tracht de ECB de kredietverlening aan consumenten en bedrijven te stimuleren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

IEXFonds 40