Nieuws

Aandelen en alternatives beste keus

Het worden zeven magere jaren, vreest Schroders. Aandelen en alternatieve beleggingen bieden nog het beste rendement.

Het worden zeven magere jaren, vreest Schroders, waarbij aandelen en alternatieve beleggingen nog de beste rendementen kunnen bieden. Cash en obligaties leveren een negatief reëel rendement en de creditmarkten kunnen zich moeilijk onttrekken aan die negatieve druk, schrijft Craig Botham in een vooruitblikkend rapport.

Volgens het berekeningsmodel van Schroders is de beste belegging in aandelen uit Azië en de opkomende markten, maar volgen alternatieve beleggingen - met name private equity - op een goede tweede plaats. Hoger renderende beleggingen gaan doorgaans wel gepaard met een hogere volatiliteit. 

Schroders gaat uit van een groei van de wereldeconomie die lager ligt dan het historisch gemiddelde. Demografische ontwikkelingen drukken zwaar op de arbeidsparticipatie. De productiviteit zal niet meer het niveau van voor de financiële crisis bereiken. Ten opzichte van een jaar geleden is ook de inflatie neerwaarts bijgesteld, met name voor de opkomende markten.

Brazilië en Rusland

In Brazilië en Rusland is de inflatie afgenomen, terwijl die daar in 2015 erg hoog was. Voor Japan zijn de groeivooruitzichten ook zwakker, de negatieve rente heeft zijn weerslag op de economie. 

Met name in staatsobligaties zal het rendement afnemen. Schroders voorspelt een stijging van de obligatierente in de komende zeven jaar, waardoor kapitaalverlies optreedt voor obligatiehouders van Brits en Europees staatspapier. Amerikaanse staatsobligaties kunnen nog wel een positief nominaal rendement opleveren, maar dat wordt door de inflatie teniet gedaan.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?