Nieuws

De vergankelijkheid van alpha

Het interpreteren van de datastroom is de belangrijkste generator voor alpha in de nabije toekomst.

Beleggers vinden voortdurend nieuwe manieren om de markt te verslaan. De toekomst is aan de data-analisten. Dat schrijft Tammer Kamel in een artikel voor Quandl.com. Kamel is de auteur van het artikel The tao of Alpha uit 2004. Daarin legde hij uit dat beleggen in feite een zero-sum game is.

In dit nieuwe artikel neemt Kamel de lezers mee voor een reis door de geschiedenis van alpha, het vermogen om marktvoordeel te behalen. De eerste vormen van alpha werden volgens Kamel gecreëerd door de grondleggers van het industriële verleden.

Kamel noemt Gould, Vanderbilt Morgan en Mellon. Ze verzamelden kennis over initiatieven die de overheid van plan was te nemen en profiteerden daarvan. Jay Gould, de Mephistopheles of Wall Street, domineerde de goudmarkt door in 1869 1,5 miljoen dollar te betalen aan een bron binnen de Amerikaanse overheid die hem op de hoogte hield van de aan- en verkoopacties van goud door de Amerikaanse regering.

Datastroom belangrijk

Kamel besteedt daarnaast veel aandacht aan A.W. Jones, de grondlegger van de hedgefondsen. Hij was rond 1940 de eerste die zowel long als short ging in aandelen om op die manier het marktrisico te neutraliseren. Hij leende bovendien geld om het rendement van zijn fonds op te krikken.

Toekomst In de jaren tachtig vond zijn uitvinding pas echt navolging. In snel tempo kwamen hedgefondsen op. Ze werden gedomineerd door mathematici die geleidelijk aan met de hulp van computers op zoek gingen naar prijsverschillen in markten. De transitie is nog niet voorbij.

De hoeveelheid beschikbare informatie over het gedrag van consumenten en bedrijven is bijna onmetelijk. Als er elektriciteit aan te pas komt, dan wordt het gemeten, aldus Kamel. Het interpreteren van deze datastroom is de belangrijkste generator voor alpha in de nabije toekomst.

Dat zal vooral gebeuren door zogenoemde data wetenschappers. Het tijdperk van het informatievoordeel uit dit soort data-analyse staat volgens Kamel nog in de kinderschoenen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    China; opnieuw lieveling van beleggers?