Nieuws

Tien misverstanden over smart bèta

Smart bèta-producten liggen onder vuur. De tien misverstanden volgens het EDHEC Risk Institute.

Smart bèta-producten liggen onder vuur. Veel van de kritiek is echter onterecht. Dat schrijft het EDHEC Risk Institute in een rapport waarin de tien belangrijkste bezwaren tegen smart bèta fondsen worden geadresseerd.

Het EDHEC Risk Institute is een onderdeel van businesschool EDHEC en werkt samen met de universiteiten van Yale en Princeton. De kritiek komt er in het algemeen op neer dat actieve beleggers smart bèta-producten niet actief genoeg vinden. Trouwe volgers van indexen, passieve beleggers, vinden de smart bèta-alternatieven juist niet passief genoeg.

De tien belangrijkste bezwaren zijn:

  1. Smart bèta zou alpha genereren. Volgens de onderzoekers gaat het erom wat precies de betekenis van alpha is. Als het betekent dat het gaat om het op het juiste moment kopen en verkopen van aandelen, dan is er bij smart beta geen sprake van alpha.
  2. Het is hetzelfde als pijltjes gooien. Een aap zou het ook kunnen. Het is een ontkenning van het feit dat er heel veel verschillende smart bèta-producten zijn.
  3. Het komt allemaal aan op een blootstelling aan waarde aandelen of aan kleine bedrijven. Volgens EDHEC gebruiken veel fondsen geavanceerder technieken.
  4. Het is een kwestie van herbalanseren. Een smart bèta-product wordt vaker aangepast dan een indexfonds. Dat zou de betere prestaties verklaren. Uit onderzoek blijkt dat dit geen hout snijdt.
  5. Smart bèta-producten zouden posities hebben in illiquide aandelen. Volgens EDHEC hebben simpele smart bèta-producten dit probleem. De slimmere fondsen kennen het probleem echter niet.
  6. De omloopsnelheid is hoog. Ook dit geldt voor de meeste fondsen niet.
  7. Als iedereen aan smart bèta doet, verdwijnt het voordeel. Het is mogelijk dat sommige voordelen verdwijnen, maar met een beetje diversificatie wordt het probleem ondervangen.
  8. Smart bèta zorgt voor te geconcentreerde fondsen. Het is volgens EDHEC een wat rare kritiek. Het blijven nog altijd indexfondsen.
  9. De methodes zijn ondoorgrondelijk. Dit bezwaar is billijk. Als gevolg van nieuwe technologie zijn de samenstellers van fondsen vaak zeer vindingrijk. Goed kijken naar de resultaten uit het verleden, is het devies.
  10. Smart bèta zou te puur zijn. Dat geldt volgens EDHEC niet voor de meeste smart bèta-producten.

Over het algemeen wordt de kritiek gepareerd met erop te wijzen dat er niet zoiets bestaat als een uniek smart bèta-product. De variatie is enorm. Goed opletten dus, zegt het EDHEC Risk Institute.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen