Nieuws

Rentes te laag

Obligatiespecialist Hans van Zwol over de huidige historisch lage rentes. "Traditionele verbanden lijken verdwenen."

Een sterke column van Hans van Zwol, senior portfoliomanager global fixed income bij NN Investment Partners, over de huidige obligatierentesituatie. Ja, hij verbaast zich over het feit dat de rentes in Europa, VS en Japan geen bodem lijken te kennen, maar hij weet ook dat de huidige historisch lage niveaus onderdeel zijn van een langetermijntrend. Anders gezegd, de rentes dalen al een hele tijd. 

Van Zwol: "Sinds de financiële crisis van 2008 zijn op de kapitaalmarkten de rentes op veilige staatsobligaties alleen maar gedaald, met uitzondering van enkele kortstondige correcties. Het opvallende aan deze lange weg omlaag is dat alle traditionele verbanden lijken te zijn verdwenen. Het is normaal dat de rentes op veilige staatsobligaties dalen in tijden van zwakke macro-economische cijfers, een afnemende inflatie, een soepel monetair beleid, dalende aandelenmarkten, stijgende creditspreads, et cetera. Toch bleven ze dalen in periodes met sterke macrocijfers, stijgende inflatie, nieuwe records op de aandelenmarkten en snel afnemende creditspreads."

Afgelopen vrijdag was volgens Van Zwol een goed voorbeeld van het verdwijnen van traditionele beleggingswetmatigheden. De banencijfers in de VS waren veel sterker dan verwacht, maar de tienjarige rente op Amerikaanse staatsobligaties ging toch verder omlaag.

Rentegrens

Van Zwol somt de vele verschillende redenen op, die de rentes naar beneden duwen. "Hoge overmatige spaargelden als gevolg van de vergrijzing, beleggers die sinds 2008 in de greep zijn van 'angstrisico' (dus zeer risicomijdend zijn), een tegenvallende economische groei en een lage inflatie in de ontwikkelde landen, een economische vertraging in China, een zeer soepel monetair beleid van de grote centrale banken, de sterke daling van de olieprijzen, het afstemmen van de beleggingen op de verplichtingen door pensioenfondsen en verzekeraars, et cetera."

Hoe hierop in te spelen? Wie verwacht dat het huidige klimaat van lage groei, lage inflatie en zeer lage rentes zal aanhouden, moet volgens Van Zwol vooral blijven beleggen in veilige staatsobligaties. Zelf verwacht Van Zwol dat er een einde komt aan de huidige tamelijk extreme waarderingen, al kan dat wel nig even duren. 

Van Zwol: "Er moet een grens zijn aan hoe negatief de rentes kunnen worden en we verwachten dat de economische groei en de inflatie op een gegeven moment weer zullen gaan aantrekken. Dit veronderstelt dat de wereldeconomie in de nabije toekomst niet in een diepe recessie zal belanden. Op de lange termijn bezien vinden we de rentes op veilige staatsobligaties te laag, maar in de tussentijd zullen ze misschien nog wel verder dalen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen