Nieuws

Een Brexit, duizend meningen

Banken in de eurozone overwegen. Een Brexit en duizend meningen, en nog zes onmisbare researchrapporten.

Banken in de eurozone overwegen, en nog zes onmisbare researchrapporten voor deze week. Volgens ETF-aanbieder Source is in Banks after Brexit de onzekerheid omtrent de Europese banken ondertussen wel ingeprijsd. Banken in de eurozone worden overwogen.

De echte gevolgen van de Brexit kunnen nog jaren op zich laten wachten, maar assetmanagers hebben daar uiteraard geen boodschap aan. De diverse outlooks laten verschillende visies zien van hoe met de onzekerheid om te gaan. In Global Strategy Q3 laat Erste Bank haar licht schijnen over de kansen en bedreigingen in Q3. Conclusie: high yieldobligaties en aandelen moeten blijven profiteren van de zoektocht naar rendement.  

In de Midyear Gobal Investment Outlook van BlackRock passeren risico’s en markten de revue. Voor de markten zijn ze vrij duidelijk: vanwege verhoogde geopolitieke risico's, het monetaire beleid van centrale banken en de lage groei van de wereldeconomie is ’s werelds grootste vermogensbeheerder positief over vastrentende waarden en voorzichtig met aandelen.  

JP Morgan blijkt in Review of Markets over the Second Quarter 2016 terug op het afgelopen kwartaal. De langetermijnvisie staat voorop, ook na de Brexit. De implicaties zijn pas over een paar jaar echt duidelijk. Maar omdat het Verenigd Koninkrijk maar 4% van de wereldhandel voor zich opeist, is de globale impact relatief gering. En de beste assetcategorie in het afgelopen kwartaal was grondstoffen.

In de tweemaandelijkse publicatie Investment Views July/August 2016 diept VP bank twee scenario’s uit. De ‘hard Brexit’ en de ‘soft Brexit’ Bij een harde Brexit maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese interne markt. Omdat vijftig procent van de Britse export naar Europa gaat, heeft een harde Brexit forse consequenties. 

In de beleggingsvisie van Actiam verandert er ondanks de Brexit weinig, vooropgesteld dat geen sprake zal zijn van politieke escalatie. Voor een aantal opkomende landen zijn de vooruitzichten ietwat verbeterd, hetgeen samenhangt met indicaties dat grondstofprijzen uit het dal klimmen.

Northern Trust neemt ESG-benaderingen voor fixed income onder de loep. ESG kan gezien worden als een natural fit voor vastrentende portefeuilles, omdat de stappen nodig voor een ESG assessment min of meer (al dan niet onbewust) worden uitgevoerd door veel vastrentende beleggers. 

  • Alle research van IEXProfs (gratis, na registratie)

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen