Nieuws

Eerst bescherming, dan alpha

Zeven onmisbare onderzoeken: een markt voor volwassenen met een zwemdiploma en bescherming boven alpha.

Aangezien iedereen een mening heeft over Brexit 'after the fact' geven we de eer voor het onderwerp aan Robeco, dat immers ook een mening had voor het referendum. En daar laten we het bij. Voor wie er geen genoeg van kan krijgen, zoek op Brexit en u wordt op uw wenken bediend.

Pimco laat de hoogtepunten passeren van de jaarlijkse advisory board meeting, met grote namen als Ben Bernanke, Gordon Brown en Ng Kok Song, de revue passeren. Onder andere hoe de wereldwijde economie en de financiële markten er de komende drie tot vijf jaar voorstaan wordt besproken.

State Street Global Advisors kijkt vooruit in haar Global Outlook. De grote vraag is uiteraard wat zij denken dat de economieën en de markten in de tweede helft van 2016 zullen doen.

In Professional Investor Views laat Pioneer zien dat het beschermen van portefeuilles tegen neerwaartse bewegingen nog steeds een van de belangrijkste thema’s is voor de professionele beleggers. Op de voet gevolgd door het genereren van alpha.

Capital Group kijkt vooruit naar de tweede jaarhelft. Conclusie: potentiële kansen zullen waarschijnlijk blijven bestaan voor gedisciplineerde, actieve beleggers die kijken naar individuele bedrijven met goede vooruitzichten.

In Environmental, Social & Governance (ESG) and fixed income investing gaat ESG Specialist-Linh Ngo van Blue Bay in op hoe ESG te integreren bij beleggen in vastrentende waarden. 

In de halfjaarlijkse update blijft KKR bij haar visie dat 2016 een marktklimaat heeft voor volwassenen met een zwemdiploma. Private Credit en Private Equity worden kansrijk geacht. Potential opportunity will likely arise for disciplined, active investors who can look past the near-term macroeconomic clouds toward individual companies with bright prospects.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus