Nieuws

ESMA: Prospectus te complex

Prospectussen zijn nog altijd lastig te begrijpen voor beleggers, concludeert de Europese toezichthouder.

Prospectussen zijn nog altijd moeilijk te begrijpen voor beleggers, concludeert de Europese toezichthouder op de financiële markten. De European Securities and Markets Authority (ESMA) onderzocht de prospectussen van beleggingsproducten, die tussen 2013 tot 2015 in Europa op de markt zijn gebracht. Veel prospectussen waren te lang, de verplichte samenvatting kon beter en informatie was niet altijd eenvoudig te herleiden naar de bron.

Begin vorig jaar maakte Europese Commissie bekend dat zij de uit 2005 stammende prospectusrichtlijn opnieuw gaat bekijken zodat bedrijven makkelijker kapitaal kunnen aantrekken en beleggers in het buitenland kunnen vinden.

Het zou volgens de ESMA helpen als verplichte documentatie voor beleggers in elk Europees land op dezelfde wijze opgetekend en aangeboden wordt.

Goedkeuren prospectus

Het goedkeuren van een prospectus is de taak van nationale toezichthouders, die toetsen op de volledigheid, consistentie en begrijpelijkheid. Zij interpreteren regels en richtlijnen voor het prospectus en andere verplichte documenten niet altijd hetzelfde en kijken ook niet altijd hetzelfde naar risico’s van het beleggingsproduct en de uitgevende partij.

De tijd die een toezichthouder nodig heeft om groen licht te geven aan een prospectus verschilt van land tot land, maar deadlines worden veelal gehaald, stelt ESMA. Dat komt door de kwaliteit van de eerste versie die zij ontvangen, de tijd die de uitgevende partij nodig heeft om antwoord te geven op vragen en de kwaliteit van die antwoorden. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?