Nieuws

AFM leert van derivatenblunders

AFM steekt hand in eigen boezem na vernietigend rapport over herbeoordelingen van rentederivaten door banken.

De AFM reageert op het vernietigende rapport van Alvarez & Marsal over de toetsing van de herbeoordelingen van rentederivaten door banken, met de boodschap dat het de leerpunten serieus neemt. De toezichthouder heeft opzichtig gefaald in het dossier.

Volgens het rapport heeft een samenloop van een aantal factoren geleid tot de forse tekortkomingen bij de toezichthouder. De AFM steekt de hand in eigen boezem, betreurt het tekortschieten en zegt op basis van leerpunten uit het rapport verbeteringen door te voeren.

Het onderzoeksrapport fileert de werkwijze van de toezichthouder, die de complexiteit van het derivatendossier niet heeft onderkend. Er werden fouten gemaakt in de bemensing van het project, de projectgovernance, kwaliteitsbewaking en communicatie binnen het project. Alles wat fout kon gaan, ging ook mis in dit complexe dossier.

Leren van elkaar

De onderzoekers adviseren om structureler risico’s van een project te monitoren en verbeteringen door te voeren op alle gebieden waar de toezichthouder steken heeft laten vallen. Volgens de onderzoekers is de samenloop van factoren zoals die speelde bij het derivatendossier niet structureel van aard.

Een aantal verbetermaatregelen is al gestart als onderdeel van de ingezette strategie van de toezichthouder om het toezicht te versterken en te vernieuwen. Voorzitter Merel van Vroonhoven zegt als bestuur nadrukkelijk te werken aan een cultuur van inhoudelijk debat, samenwerking en leren van elkaar.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?