Nieuws

Dividend drijft rendement

Hoe langer een aandeel wordt aangehouden hoe sterker dividend het totaalrendement bepaalt.

Hoe langer een aandeel wordt aangehouden hoe meer dividend het totaalrendement bepaalt. Indexprovider MSCI heeft in opdracht van de Noorse regering over een periode van twintig jaar gekeken naar de mate waarin dividendrendement, dividendgroei en veranderingen in de waardering bijdragen aan het totaalrendement van aandelen.

Aanleiding is de transitie die het Noorse staatsfonds de komende decennia moet maken. In de toekomst moet het fonds voor zijn inkomsten niet meer afhankelijk zijn van olie en gas, maar inkomsten halen uit beleggingen.

 

Op korte termijn is waardering de stuwende factor voor rendement, maar over langere periodes bepalen dividendrendement en dividendgroei de prestaties. Na een periode van tien jaar is dat al voor 81% het geval en na twintig jaar zelfs voor 93%.

Lange termijngroei

Dat betekent dat beleggers met een lange horizon zoals pensioenfondsen zich moeten richten op de mate waarin hun portefeuilles zijn blootgesteld aan lange termijngroei en de groei achter sectoren en bedrijven dan op veranderingen in waardering, aldus MSCI.

Het vermogen van een bedrijf om zorgvuldig met kapitaal om te gaan, is belangrijk bij de keuze voor aandelen. Ondernemingen die behoorlijk bestuurd worden, laten in de regel een betere rentabiliteit zien van het eigen vermogen en keren relatief meer dividend uit.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?