Nieuws

Obligaties zeker niet risicomijdend

Beleggers die wars zijn van koersschommelingen, maar niet van rendement, kiezen voor een brede obligatieportefeuille.

De defensieve obligatiebelegger zit in een lastig parket. Geld verdienen met relatief veilige staatsobligaties is er niet meer bij. Mocht de rente niet langer dalen, maar weer gaan stijgen, dan verandert het nulrendement in een negatief rendement.

Wat te doen? Mark Baak (Privium Fund Management), Hans van Zwol (NN Investment Partners), David Bint (Standard Life Investments) en Bob Homan (ING Investment Office) hebben een alternatieve oplossing.

Hans van Zwol, obligatiebelegger bij NN Investment Partners

“Beleggers die wars zijn van koersschommelingen maar niet van rendement, zullen een zo breed mogelijk gespreide obligatieportefeuille moeten inrichten”

“Tot nu toe hebben obligatiebeleggers veel plezier beleefd aan de dalende rente. Maar vooruitkijkend is de huidige lage rente zeker een probleem. Gaan de rentes vanaf de huidige lage niveaus iets omhoog, dan is het moeilijk om nog positieve rendementen te boeken. Niet dat we verwachten dat de rentes hard zullen stijgen. Wij zullen nog lang met lage rentes te maken krijgen.”

Koersrisico

“De term risicomijdend is een interessant begrip. Als het betekent dat een belegger geen kredietrisico wil lopen, dan zijn er genoeg veilige obligaties om uit te kiezen. Maar die bieden dan wel een stevig prijsrisico. Zo is het nu allesbehalve risicomijdend om in Nederlandse en Duitse staatsobligaties te beleggen. De inleg komt zeker terug, maar het zijn wel obligaties waarvan de koersen gedurende de looptijd extra zwaar zullen lijden onder een oplopende rente. Dat zit nog niet helemaal in de hoofden van veel mensen.”

Search for yield

“Beleggers reageren sterk verschillend op de huidige laagrentende omgeving. Er zijn beleggers die denken dat de rentes nog verder zullen dalen. Zij hebben genoeg reden om in de zogenoemde veilige obligaties te blijven zitten. Dan heb je de groep die in hun search for yield kiezen voor extreem langlopende obligaties, dus enorme koersrisico’s lopen. Wie meer rente ontvangt door in minder kredietwaardige obligaties te beleggen, zal goed moeten diversifiëren om de kredietrisico’s beheersbaar te houden. Een andere trend is dat beheerders meer ruimte krijgen om hun marktvisies tot uitdrukking te brengen. Dat maakt een obligatieportefeuille minder afhankelijk van wat de markt doet. Er kan dan ook geld worden verdiend aan oplopende rente. Het rendement staat en valt met de visie van de beheerder.”

Volatiliteitstolerantie

“Beleggers die wars zijn van koersschommelingen en toch nog een beetje rendement willen halen, zullen een zo breed mogelijk gespreide obligatieportefeuille moeten inrichten. Daarbij gaat het om de optimale balans tussen krediet- en renterisico. Het zijn bijzondere tijden voor obligatiehouders. De ontwikkelingen van de rentes op de kapitaalmarkten vragen om een actieve benadering, waarbij het kunnen inspelen op actuele gebeurtenissen een grote toegevoegde waarde heeft.”

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Alternatieve beleggingen