Nieuws

PRIIP misleidt belegger

Vermogensbeheerders als BlackRock en Robeco maken zich hard voor wijzigingen van de PRIIP-verordening voor verpakte beleggingsproducten.

Vermogensbeheerders als BlackRock, Schroders en Robeco maken zich hard voor wijzigingen van de PRIIP-verordening voor verpakte beleggingsproducten. Ze zijn het niet eens met het feit dat resultaten dat een beleggingsfonds in het verleden heeft behaald niet opgenomen wordt in het zogeheten Key Information Document (KID), een Europese variant op de in juli 2012 in Nederland verplichte Essentiële Beleggers Informatie (EBI). Onder de nieuwe regels, die in 2017 waarschijnlijk van start gaan, moeten fondsenaanbieders uitleggen hoe hun producten waarschijnlijk in de toekomst gaan presteren op basis van drie scenario’s: gunstig, gematigd en ongunstig. 

Topmanagers van acht asset managers schrijven in een brief aan Europees commissaris Jonathan Hill (Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarkten) dat zij vrezen dat beleggers zich door het ontbreken van informatie over behaalde rendementen misleid kunnen voelen. Zij willen dat ook rendementen behaald in het verleden worden opgenomen in het document omdat het 'historisch bewijs levert dat een fondsmanager wel of niet in staat is om de benchmark te verslaan'. Ook de manier waarop de transactiekosten worden berekend en in het doucment worden opgenomen, stuit op weerstand.

Behalve het eerder genoemde trio gaat het om Allianz Global Investors, AXA Investment Managers, Nordea Asset Management, Fidelity International en JPMorgan Asset Management, schrijft Financial Times.

Packaged Retail Investment Products

PRIIP (Packaged Retail Investment Products) heeft betrekking op alle soorten beleggingsproducten die aan niet-professionele beleggers worden aangeboden, zoals gestructureerde producten, deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen, beleggingsverzekeringen en gestructureerde deposito’s. Uitgezonderd zijn aandelen, obligaties, deposito’s als ook bepaalde pensioenproducten. PRIIP vereist dat verzekeraars, banken en beleggingsondernemingen een essentiële informatiedocument opstellen voor de PRIIPs die zij ontwikkelen, dat gedurende de looptijd van het product actueel wordt gehouden.

KPGM waarschuwde deze maand in een onderzoek dat distributeurs en fondshuizen moeten beginnen om hun processen in te richten voor de implementatie van PRIIP, want anders zijn zij te laat. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus