Nieuws

De Brexit voorbij

JP Morgan AM is gematigd optimistisch over de beleggingskansen in de tweede helft van het jaar.

JP Morgan is door met zijn outlook voor de rest van het jaar. Het goede nieuws: de tweede helft van het jaar belooft lichte economische groei. Het slechte nieuws: het is niet genoeg om de huidige hoge aandelenwaarderingen te rechtvaardigen.

Dat schrijft John Bilton, hoofd Global Multi-Asset Strategy van JP Morgan Asset Management. Volgens Bilton is de onrust van het begin van het jaar verdwenen. De onzekerheid over de economische toekomst van China is weggeëbd. Dat geldt ook voor de problemen rondom de olieprijs en de Europese banken.

Dat de rust op de financiële markten is teruggekeerd, is ook de verdienste van de Amerikaanse Federal Reserve. Volgens Bilton is het van cruciaal belang geweest dat de Amerikaanse centrale bank duidelijk heeft gemaakt dat het geen haast maakt met renteverhogingen.

Matige rendementen

Voor de tweede helft van het jaar gaat Bilton uit van een licht herstel van de economische groei. Deze groei is echter niet zo hoog dat het de hoge waarderingen van Amerikaanse aandelen op dit moment rechtvaardigt.

Bezitters van aandelen moeten de verwachte rendementen uit het verleden uit hun hoofd zetten, denkt Bilton. In plaats van een verwacht rendement van 8% op aandelenbezittingen, is een rendement van 6% nu de norm.

De voorkeur van JP Morgan Asset Management gaat uit naar kredietwaardige bedrijfsobligaties. Junk bonds zijn minder gewild. De yield van deze obligaties is de afgelopen maanden met 130 basispunten gedaald, hetgeen ze volgens Bilton uit de markt prijst.

Bilton blijft ook huiverig over beleggingen in opkomende markten. Hoewel de waardering van Amerikaanse aandelen veel hoger is, denkt Bilton dat deze het in de tweede helft toch beter zullen doen dan in de rest van de wereld en zeker beter dan aandelen uit de opkomende wereld. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus