Nieuws

AFM en DNB starten InnovationHub

De AFM en DNB starten platform waar innovatieve partijen terecht kunnen voor vraagstukken over regulering en innovatie.

De AFM en DNB starten gezamenlijk de InnovationHub, een platform waar innovatieve marktpartijen in de financiële sector terecht kunnen voor vraagstukken over regulering en innovatie. De toezichthouders willen een verruiming van de mogelijkheden voor innovatieve initiatieven in de financiële sector. 

De traditionele manier van toezicht houden past niet bij experimentele producten, die nog in ontwikkeling zijn. Tegelijkertijd blijft het een taak van DNB en AFM om de risico’s bij innovatieve producten te bewaken. AFM en DNB willen daarom een gecontroleerde omgeving creëren waar geëxperimenteerd kan worden met financiële innovaties.

De InnovationHub biedt ook de mogelijkheid voor laagdrempelig contact met de toezichthouders. De toezichthouders roepen marktpartijen op om mee te denken over aanpassingen in het toezicht die innovatie stimuleren. DNB en AFM streven in navolging van hun Britse collega-toezichthouder een ’regulatory sandbox’ na, een soort proeftuin waarin innovatieve financiële producten en bedrijfsmodellen kunnen worden uitgetest. Daarnaast is een tijdelijke vergunning voor experimentele dienstverleningen een mogelijkheid. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus