Nieuws

Einde van hegdefondsen nabij?

Is het hedgefondsmodel zoals we het kennen stuk gelopen? Of is de opschoning onder deze fondsen juist heilzaam?

Hedgefondsmanagers waren degenen die grote risico’s durfden te nemen, maar daar meestal ook forse rendementen mee behaalden. Maar hun superioriteit is tanende.

Zelfs de hedgefondsbeheerders zelf geven toe dat ze door moeilijke tijden gaan. De prestaties van de fondsen blijven achter bij hun benchmarks en kapitaal stroomt weg. Dat is moeilijk voor een sector die leeft van het idee dat het alpha kan genereren en betere resultaten laat zien dan de markt.  

Hedgefondsen berekenen hoge vergoedingen voor die alpha en nu de resultaten uitblijven komt de discussie over de vergoedingen weer omhoog. Dat valt samen met de sterke opkomst van lage-kosten-fondsen. Blackstone verwacht dat volgend jaar de hedgefondsen een kwart minder vermogen onder beheer zullen hebben. Anderen voorspellen zelfs dat de kaalslag onder hedgefondsen nog erger zal zijn en veel fondsen geliquideerd gaan worden.

Doemscenario, of toch sphinx die uit as verrijst?

Dat roept de vraag op of het hedgefondsmodel zoals we dat kennen niet op zijn laatste benen loopt. Brad Balter, van Balter Capital Management, is die mening toegedaan. Volgens hem is het verdienmodel van hedgefondsen op de klippen gelopen. Er zullen nog wel hedgefund-achtige strategieën blijven bestaan, maar de industrie bevindt zich op een doodlopende weg.

Anderen denken echter dat ook deze magere jaren weer overwaaien en zien de teruggang als een cyclisch gebeuren. De uitstroom van hedgefondsen wordt teveel uitgelicht, terwijl beleggingsfondsen in obligaties en aandelen veel meer kapitaal verloren hebben.

Uiteindelijk kan een reductie van het aantal hedgefondsen een goede vrucht brengen, in het bijzonder voor die managers die zich door deze moeilijkheden weten heen te slaan. De fondsen die overeind blijven krijgen iets meer speelruimte. De tijd zal het leren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?