Nieuws

Indexbeleggers beseffen risico’s niet

Een overgrote meerderheid van beleggers in indexfondsen en ETF’s denkt dat deze vorm met minder risico’s gepaard gaat.

Onderzoek naar indexbeleggers in de VS brengt enkele interessante bevindingen aan het licht. Een overgrote meerderheid ziet indexfondsen en ETF’s terecht als een manier van beleggen tegen lagere kosten. Maar 71% denkt ook dat deze vorm met minder risico’s gepaard gaat. Het onderzoek van Natixis Global Assat Management lijkt erop te wijzen dat beleggers niet echt besef hebben van risico’s en voordelen van deze passieve beleggingsvorm.

Een aantal belangrijke bevindingen uit het onderzoek:

  • 64% van de respondenten denkt dat indexfondsen helpen om verliezen te beperken
  • 69% ziet indexfondsen als een manier om beter te spreiden
  • 61% gebruikt indexfondsen als een blootstelling aan de beste beleggingskansen in de markt
  • De studie wijst op een beperkt besef van de risico’s van passief beleggen
  • 60% vindt het moeilijk om de eigen emoties in bedwang te houden tijdens marktschommelingen
  • Tweederde van de respondenten denkt dat een traditionele verdeling tussen aandelen en obligaties niet meer de beste manier is om rendement te behalen
  • 68% heeft behoefte aan advies, 71% vindt dat advies ook wat mag kosten

Beleggers die denken dat een indexfonds minder risico oplevert, zullen verrast zijn geweest bij de volatiele start van het jaar. De index maakte een heftige achtbaanrit. Volgens Natixis hebben beleggers in de S&P500 sinds 1928 jaarlijks een correctie van 10% beleefd en gemiddeld meer dan drie keer per jaar een daling van 5%. 

Halo-effect van lage kosten

Het is van het grootste belang om de portefeuillerisico’s goed te begrijpen. Natixis noemt het zorgwekkend, dat beleggers eigenschappen aan indexfondsen toeschrijven, die deze in werkelijkheid niet bezitten. Het lage-kosten-principe lijkt hen te verblinden in volatiele tijden. 

Professionele beleggers zien de rol van passieve fondsen anders. Zij gebruiken een actieve strategie om te profiteren van marktbewegingen, alpha en een risicogewogen rendement te generen. Passieve fondsen worden gebruikt om te bezuinigen om beheervergoedingen.

Gevraagd naar de grootste risico’s voor de komende twaalf maanden, dan wijzen de respondenten op een economische groeivertraging, een recessie in de VS, de presidentsverkiezingen, rentetarieven en olieprijzen. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?