Nieuws

Henderson: zoek wereldwijd dividend

Inkomstenbeleggers zijn beter af bij een mondiale dividendstrategie dan een focus op specifieke sectoren en landen.

Inkomstenbeleggers zijn beter af bij een mondiale dividendstrategie dan een focus op specifieke sectoren en landen. Die aanbeveling doet Henderson in het maandag gepubliceerde dividendrapport, dat de dividendstromen van ’s werelds grootste 1.200 bedrijven in kaart brengt, gemeten naar marktkapitalisatie.

Hoewel dividenduitkeringen dit jaar naar verwachting minder hard zullen groeien dan in 2015, voorziet Henderson sterke groei in Japan, Noord-Amerika en Europa. Daardoor keren bedrijven wereldwijd dit jaar 3,9% meer dividend uit, in totaal goed voor een bedrag van 1.180 miljard dollar. Als speciale dividenden, valuta-effecten en wijzingen in de samenstelling van indices buiten beschouwing worden gelaten, komt de groei uit op 3,3%.

De groei is niet overal uitbundig. Doordat mijnbouwers als BHP Biliton en Glencore en kleinere energiebedrijven het mes in het dividend hebben gezet, staan in het Verenigd Koninkrijk en Australië dividenduitkeringen onder druk. Lagere grondstoffenprijzen zetten ook een rem op de dividendgroei in opkomende markten, uitgezonderd India. Die trend houdt dit jaar aan, verwacht Henderson.

Royal Dutch Shell

Grote olie- en gasconcerns houden hun uitkeringen overeind, in de verwachting dat de olieprijs aantrekt. Shell staat op plek drie in de ranglijst van grootste dividendbetalers in de wereld, en is daarmee een plaatsje opgeschoven. Aandeelhouders kunnen in totaal vijftien miljard dollar tegemoet zien dit jaar.

Vooral bedrijven in de Verenigde Staten, Japan en Hong Kong zijn in het eerste kwartaal van dit jaar scheutig geweest met dividend. Wereldwijd zijn de dividenduitkeringen met 2,2% gestegen tot 301,7 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder. Daardoor heeft de Henderson Global Dividend Index (HGDI) dit jaar een nieuwe recordstand bereikt.

Ieder bedrijf in Duitsland heeft het dividend verhoogd, terwijl Franse bedrijven of meer dividend uitkeerden of de uitkering handhaafden. Ook Nederland liet groei zien, doordat Unilever het dividend opschroefde. Mede daardoor zijn dividenduitkeringen in Europa, uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk, met 10,8% gestegen tot 38 miljard dollar. De groei is 3,6% als wisselkoerseffecten, speciale dividenden en veranderingen in de samenstelling van indices buiten beschouwing worden gelaten.

Sterke groei technologiesector

Gekeken naar sectoren valt de sterke dividendgroei op die de technologiesector heeft laten zien sinds 2009. De sector neemt dit jaar bijna 8% voor rekening van het totale dividend dat beleggers wereldwijd ontvangen, tegen 5% in 2009. Ter vergelijking: de dividenden van olie- en gasconcerns maken al sinds 2009 ongewijzigd 13% uit van het totaal.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?