Nieuws

Dufas: regels indexhuggers overbodig

De AFM is niet blij met actieve fondsen die zich passief opstellen. Volgens Dufas verdwijnen deze fondsen vanzelf.

De AFM is allesbehalve blij met actieve fondsen die beleggen alsof ze een indexfonds zijn. De toezichthouder deed er onlangs onderzoek naar. Volgens de toezichthouder is zeven van de 85 Nederlandse fondsen een zogenoemde indexhugger. Het gaat om 466 miljoen van 21,5 miljard euro aan beheerd vermogen, ofwel 2% van het beheerde vermogen. Op het totale vermogen in Nederlandse beleggingsinstellingen, zo’n 70 miljard euro, is het minder dan 1%.

Van indexhugging, ook wel bekend onder als closet indexing, is volgens de AFM sprake wanneer een beleggingsfonds wordt gepresenteerd als een actief beheerd fonds terwijl het in werkelijkheid de benchmark op de voet volgt en daarvoor de kosten van een actief beheerd fonds in rekening brengt. De AFM vindt de beheerkosten voor dergelijke beleggingsfondsen te hoog in verhouding tot de geleverde dienst.

De AFM constateert dat het aantal indexhuggers de afgelopen tien jaar wel snel is afgenomen. Een verklaring hiervoor is dat indexhuggers zijn ontstaan in een periode dat er nog maar weinig passieve fondsen in Europa werden aangeboden. Inmidels is het aanbod op de Nederlandse beleggingsmarkt duidelijk verdeeld in indexfondsen, smart beta-fondsen en actief beheerde fondsen. 

Komt wel goed

Tot zover de achtergrond van closed indexing-fondsen. Wat vindt de branchevereniging van Nederlandse asset managers van de bevindingen van de AFM? Moet de Nederlandse beleggingsindustrie op de schop? Dit is de reactie van Dufas: 

"Dufas onderschrijft dat de AFM in navolging van het vorig jaar genomen initiatief van ESMA, het bestaansrecht van deze closet indexing fondsen ter discussie stelt. Door middel van een duidelijke informatieverschaffing over het beleggingsbeleid van een fonds, dichtbij haar index, krijgt de vrije marktwerking ongetwijfeld zijn loop. Daarbij zien wij ook een duidelijke rol weggelegd voor distributeurs, die uit het grote aanbod op professionele wijze de kwalitatieve selecties maken van beleggingsfondsen die voor de retailbelegger toegevoegde waarde hebben. Fondsbeheerders worden daarmee in voorkomende gevallen automatisch gedwongen hun producten een duidelijk(er) profiel te geven dat past in de hedendaagse behoefte en pricing."

Ofwel, het is prima dat de AFM de handel in index-huggers onderzoekt, maar ingrijpen is verder niet nodig. Het is aan de markt en de distributeurs om het kaf van het koren te scheiden. Als een actief fonds niet onderscheidend is, zal het wel niet meer verkocht worden, gelooft Dufas.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen