Nieuws

Steeds meer obligaties negatief

Wereldwijd is er 8000 miljard dollars aan uitstaande obligaties met een negatief rendement. In Europa is het het meest zorgelijk.

Bijna de helft van de Europese obligaties heeft op dit moment een negatief rendement. Dat schrijft Hans-Jörd-Naumer, Global Head of Global Markets & Thematic Research van Allianz. Hij heeft becijferd dat op dit moment wereldwijd 8000 miljard dollars aan uitstaande obligaties een negatief rendement hebben.

In Europa is de situatie het meest zorgelijk voor beleggers. Daar geldt dat 45% van alle uitstaande overheidsobligaties een negatief rendement hebben. De nadruk zal volgens Naumer de komende week op de resultaten van bedrijven liggen.

In de Verenigde Staten hebben eenderde van de bedrijven hun kwartaalcijfers al gepresenteerd. In driekwart van de gevallen bleken de resultaten beter te zien dan waar analisten vanuit gingen. Volgens Naumer is dat de norm op dit moment.

Helikoptergeld

Dat wordt volgens hem vooral veroorzaakt door het pessimisme onder analisten. De situatie in Europa ligt anders. Slechts 10% van de Europese bedrijven heeft tot nu toe kwartaalcijfers gepresenteerd. Minder dan eenderde (32%) van de bedrijven slaagde erin om de gemiddelde verwachting van analisten te verslaan.

Het percentage dat teleurstelde lag met 36% zelfs hoger. In de komende week komt er een inhaalslag wat betreft de cijfers van Europese bedrijven. Vooral Duitse bedrijven komen met hun cijfers over het eerste kwartaal.

Naumer kijkt ook terug op de afgelopen week. Hij is sceptisch over de uitspraken van de Japanse centrale bankier Kuroda. Deze heeft gezegd dat hij niet over zal gaan tot het gebruik van zogenoemd helikoptergeld.

Sematische discussie

Dat zou de volgende fase kunnen zijn in het ruime monetaire beleid van centrale banken. De Bank of Japan is eerder dit jaar overgegaan tot het instellen van een negatieve depositorente. Volgens Naumer is het een semantische discussie of Japan over zal gaan tot het gebruik van helikotergeld.

Een groot deel van de Japanse overheidsschuld is immers al in handen van de centrale bank. Dat percentage zal de komende jaren nog aanzienlijk stijgen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus