Nieuws

Helikoptergeld lijkt reële optie

Volgens LGIM is het uitstrooien van helikoptergeld ondertussen een reële optie geworden voor centrale bankiers.

Volgens Emiel van den Heiligenberg van LGIM is het uitstrooien van helikoptergeld over de burgers ondertussen een reële optie geworden. De economie blijft maar aanmodderen. Ook al is de groei van de ontwikkelde markten weinig spectaculair te noemen, een recessie lijkt volgens LGIM ook niet op de loer te liggen. Maar het risico op deflatie is flink toegenomen door zwakke demografische vooruitzichten, enorme schuldenbergen, haperende economische groei en de scherpe daling van grondstoffenprijzen. 

Volgens LGIM wordt de huidige inflatie eigenlijk verkeerd berekend en ligt deze in feite nog lager. Consumenten zijn daardoor meer geneigd om te sparen, bedrijven hebben minder pricing power en het effect van kwantitatieve verruiming is kleiner dan gedacht. Het monetaire beleid moet drastisch herzien worden.

Het mantra ’whatever it takes’ was tot nu toe voldoende om een bodem onder de aandelenmarkten te leggen. Maar dit kan zijn werking verliezen als beleggers het vertrouwen verliezen dat de centrale bankiers in staat zijn om nominale groei te creëren. 

Nadelen van helikoptergeld
Dat de grote centrale banken de geldpersen aanzetten en geld direct aan de consument verstrekken is controversieel, maar de kans erop is volgens LGIM flink toegenomen. Ben Bernanke heeft helikoptergeld het ultieme wapen van de centrale bank genoemd. LGIM ziet minimaal drie nadelen van een dergelijke ultieme poging om de groei aan te slingeren. Het is moeilijk om de exacte benodigde geldhoeveelheid te bepalen om groei en inflatie aan te jagen. De centrale banken kunnen hun mandaat alleen uitvoeren met steun van de overheid. Ten slotte zijn er ongewenste neveneffecten, het is in tegenspraak met de efficiënte markten en kan op de lange termijn negatief uitpakken voor de productiviteit. 

Bank of Japan als eerste over de brug?
Momenteel lijkt helikoptergeld nog een brug te ver, maar centrale bankiers hebben de laatste jaren vaker onconventionele maatregelen doorgevoerd. Onlangs stelde de hoofdeconoom van de ECB dat de optie zeker op tafel ligt. De Bank of Japan kan volgens LGIM de eerste zijn die de stap waagt. LGIM overweegt daarom om opties op een zwakke Yen en long-posities op Japanse inflatie te kopen. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus