Jorge Groen is freelance journalist. Hij was voorheen hoofdredacteur van IEXProfs en IEXGeld en werkte onder meer als journalist voor het Financieele Dagblad en voor RTL Z. Tevens is hij oud-hoofdredacteur van Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN). Hij schrijft over financiële markten, beleggen, fondsen en pensioenen.

Nieuws

Urbanisatie trekt groei China

Een krimpende Chinese beroepsbevolking is geen reden tot extra zorgen over economische groei van het land, aldus Schroders.

Een krimpende Chinese beroepsbevolking is geen reden tot extra zorgen over economische groei van het land. “De trek naar de stad en productiviteitsverbeteringen zorgen voor tegenwicht.”

Opkomende markten-strateeg Craig Botham van Schroders is het niet eens met de doemdenkers die menen dat vergrijzing en een krimpende beroepsbevolking een stevige hap nemen uit de groei van China, vanwege dalende aantallen consumenten en arbeiders.

Verstedelijking en verbeteringen op het gebied van arbeidsproductiviteit bieden volgens hem afdoende tegenwicht tegen die trend. ”Niet demografie, maar urbanisatie en productiviteitsverbeteringen drijft al enige tijd de groei, en zullen dat blijven doen. Urbanisatie heeft een krachtig effect op de consumptie. Een Chinese boer die naar de stad trekt en in een fabriek gaat werken, draagt 14.000 dollar bij aan de economie, twee keer zoveel als voorheen. Met circa 200 miljoen Chinezen werkzaam in de primaire sector is de potentiele winst enorm.”

Inhaalslag China

Ook gekeken naar de hoeveelheid geïnvesteerd kapitaal per Chinese werknemer verwacht Botham een enorme inhaalslag, die voldoende perspectief biedt voor productiviteitsstijgingen. “China loopt ver achter bij Zuid-Korea en de Verenigde Staten.”

De econoom raamt de reële groei van de Chinese economie op 5 tot 5,5% dit jaar. Dat is lager dan het officiële groeicijfer van 6,9% in het afgelopen kwartaal, of de 6,5% die Beijing dit jaar verwacht. “De Li Keqiang index die het bureau voor de statistiek gebruikt om de groei uit te drukken is sinds de financiële crisis minder relevant geworden.

"Ook met veel officiële aankondigingen moet behoedzaam worden omgesprongen. We maken eigen berekeningen, en letten goed op wat president Xi Jinping zegt. Hij controleert bijna alles, tot en met wie opgepakt wordt voor corruptie aan toe.”

Transformatie China

Botham ziet de groei in de komende jaren geleidelijk inzakken naar 3 tot 4,5% in 2030. “Ondanks alle inspanningen van de overheid is de trend omlaag, ook dit jaar. Het exacte percentage hangt af van soepel China zal transformeren van fabriek voor de wereld naar consumptiemaatschappij met een dominante dienstensector, en de mate van hervormingen.”

Hoewel de economische activiteit minder sterk is dan de officiële cijfers uitdrukken, verwacht Botham geen harde landing van de Chinese economie, uitgezonderd het noordwesten van het land waar veel zware industrie is gevestigd.

De zware industrie is ook het lont in het kruitvat van een financiële crisis, die het land rond 2020 kan treffen als de schuldenberg onhoudbaar is geworden. “Als veel zware industrie wordt gesloten en miljoenen Chinezen worden ontslagen, gaan veel bankleningen verloren en moeten Chinese banken geherkapitaliseerd worden."

Niemand ontslagen

"Dat legt extra druk op de financiële systeem. Er zijn in China nog niet veel buitenlandse beleggers actief. De impact van zo’n crisis zal dus meevallen.” Botham illustreert de worsteling van het land om een economie die leunt op zware industrie om te ruilen voor een die steunt op consumenten en diensten aan de hand van een recent bezoek aan een Chinese fabriek waar zware machines worden geproduceerd.

“De fabriek draaide op 50% capaciteit, maar de eigenaar vertelde mij trots dat er niemand was ontslagen.”

Jorge Groen is freelance journalist. Eerder werkte hij voor het Financieele Dagblad en RTL Z en hij is oud-hoofdredacteur van IEXProfs, IEXGeld en Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN).

Lees meer

De impact van het coronavirus