Nieuws

Dreiging van politiek populisme

De gevaren nemen toe in de matig groeiende wereldeconomie, die ook nog geplaagd wordt door allerhande politieke risico’s

De gevaren nemen toe in een matig groeiende wereldeconomie, die ook nog eens geplaagd wordt door allerhande politieke risico’s, stelt Christine Lagarde (foto) van het IMF in een interview met Bloomberg. De outlook voor de wereld is er een van zwakke groei, geen nieuwe banen, geen hoge inflatie en nog altijd wel een hoge schuldpositie. De neerwaartse risico’s zijn volgens Lagarde verder toegenomen.

Het goede nieuws is dat het herstel wel doorzet, er is sprake van groei - al is deze gematigd - en we zitten niet in een crisis. Het slechte nieuws is dat het herstel te langzaam verloopt, fragiel is en de duurzaamheid aangevochten wordt. 

Vluchten in protectionisme is tragische keuze
De vooruitzichten van het IMF voor de wereldeconomie zijn de afgelopen zes maanden verslechterd, versterkt door de vertraging in China, de lage grondstoffenprijzen en het risico van een krapper beleid in veel landen. Lagarde’s uitspraken doen vermoeden dat het IMF de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie opnieuw neerwaarts zal bijstellen.

Het IMF waarschuwt ook voor het opkomende risico van politiek populisme, dat een voedingsbodem vindt in inkomensongelijkheid en de naijlende gevolgen van de financiële crisis. Voor sommige personen is de oplossing om meer naar binnen te keren, grenzen te sluiten en zich terug te trekken in protectionisme. De geschiedenis heeft ons geleerd dat dit een tragische keuze is, zei Lagarde tegen Bloomberg, zonder namen te noemen.

Het IMF roept in het interview overheden op om structurele hervormingen door te voeren, die het groeipotentieel stimuleren. De monetaire beleidsmakers kunnen de kar niet alleen trekken. Er is altijd wel een reden te vinden om niets te doen, maar dat is nu juist de verkeerde keuze. Het groeimomentum is zwak, risico’s stijgen juist en het ontbreekt aan vertrouwen. Overheden moeten alle drie de middelen inzetten, die zij ter beschikking hebben om groei te stimuleren: structurele hervormingen, fiscale stimulering en monetair beleid.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus