Nieuws

Slappe winsten? So what!

Dat is geruststellend: magere winsten hoeven geen dalende aandelenkoersen te veroorzaken, zo leert het verleden.

Er is alle reden om de komende winstcijfers te vrezen. Vooral die uit de VS zullen tegenvallen, zo is de brede verwachting. Volgens FactSet zullen Amerikaanse bedrijven in de S&P 500 voor het vierde kwartaal op rij een winstdaling presenteren. De laatste keer dat een dergelijke winstrecessie plaatsvond, was tusen het laatste kwartaal van 2008 en de eerste drie kwartalen van 2009, net na het uitbreken van de kredietcrisis, toen menig bedrijf naar eigen zeggen tegen een muur knalde.

De huidige winstdaling is niet alleen de schuld van de olieprijs die de energiesector onderuit heeft gehaald. Volgens Wells Fargo boekten slechts drie van de tien aandelensectoren in het laatste kwartaal hogere winsten. Dat waren de sectoren cyclische consumentengoederen, telekom en farma. FactSet verwacht dat de winsten van S&P 500-bedrijven dit kwartaal met gemiddeld 8,5% zullen dalen. Het past in het bredere plaatje van stagnerene economische groei. 

Vraag is: leiden dalende winsten tot even hard dalende koersen? Dat hoeft niet het geval te zijn, zo heeft het verleden laten zien. Marketwatch verzamelde de cijfers van de S&P 500 vanaf 1950. Daaruit blijkt dat de S&P tussen 1950 en 1965 jaarlijks met 16,2% steeg, terwijl de winsten niet verder kwamen dan 8%. Die trend vinden we terug in de bullmarkt van 1982 en 1999 toen de S&P 18,3% per jaar deed, maar de winstgroei niet verder kwam dan 6,6% per jaar. 

Koersfactoren

Tegenover goede beursjaren staan ook slechte. Berucht is de periode 2000-2008, die door Marketwatch als een zijdelingse markt wordt betiteld. In deze periode stegen de winsten met gemiddeld 9,1% per jaar. Dat vertaalde zich niet in stijgende koersen. Integendeel, de S&P verloor elk jaar gemiddeld 3,6%.

Daarna ging het vervolgens weer crescendo. In de periode 2009-2015 ging de S&P 500 jaarlijks met 14,6% omhoog, terwijl de onderliggende winsten bleven steken bij schamele 4%.
Uiteindelijk steeg de S&P 500 tussen 1950 en 2015 met gemiddeld 10,2% per jaar. De winstontwikkeling bleef steken bij 7,0%.

Wat zegt dit beleggers? Dat winstontwikkeling belangrijk is om de waardering en daarmee de richting van aandelen te berekenen, maar dat er meer factoren zijn die de koersbeweging van aandelen bepalen. Inflatie is zo een factor. Maar natuurlijk ook de opstelling van centrale bankiers, zoals beleggers de laatste jaren hebben mogen ervaren.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?