Nieuws

Stijging dollar loopt ten einde

De derde deflatiegolf loopt ten einde, evenals de waardestijging van de dollar, schrijft Dominic Rossi van Fidelity.

Ontwikkelde economieën hebben zich goed staande gehouden tijdens de laatste deflatiegolf die vanuit de opkomende markten over de wereldeconomie rolde. Deze derde golf van deflatie loopt nu ten einde, stelt Dominic Rossi, CIO van Fidelity, evenals de waardestijging van de dollar, die leidde tot financiële verkrapping. De sterke dollar fungeerde wel als katalysator voor meer coördinatie tussen de centrale banken. 

Rossi noemt de angst dat Amerika afstevent op een recessie overdreven. Hij acht een nieuwe opleving van de bullmarkt van Amerikaanse aandelen waarschijnlijk. Hij gaat uit van een periode van stabiele economische groei met gunstige financieel omstandigheden, waar aandelenmarkten van profiteren. De opleving van opkomende markten en grondstoffen gaat ook weer voorbij, want die markten kampen nog altijd met structurele uitdagingen.

De aansterking van de dollar ging gepaard met een periode waarin centrale banken hun eigen agenda nastreefden en dat was een beleidsvergissing. Ondertussen zien de centrale bankiers in, dat dit geleid heeft tot een dermate sterke dollar, dat de financiële stabiliteit in gevaar kwam. De recente beleidsbeslissingen laten een betere coördinatie zien, want niemand heeft baat bij een sterkere dollar.

De Fed keert op zijn schreden terug van al te voortvarende renteverhogingen en de dollar daalt weer wat. Rossi verwacht geen neerwaartse trend voor de dollar, maar wel een einde aan de periode van stijging. Dat leidt onmiddellijk tot een verruiming van de financiële omstandigheden en zou ook moeten leiden tot een afname van de volatiliteit in de markten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?