Nieuws

Monetair beleid verliest magic touch

Het geloof van de markten in de kracht van monetair beleid is tanende, stelt Deutsche AM. Dat beperkt hun slagkracht.

Tot voor kort waren centrale banken een baken van stabiliteit op de financiële markten. Het geloof van de markten in de kracht van monetair beleid is tanende. Elk slecht nieuws leidde tot stijgende koersen, omdat verwacht werd dat de centrale bankiers meer zouden stimuleren, schrijft Stefan Kreuzkamp CIO bij Deutsche AM.

Hierin is een kentering gekomen en het wordt moeilijker voor de centrale bankiers om de marktverwachtingen te managen. De onrust op de markten is toegenomen, omdat de vrees groeit dat de centrale bankiers hun magic touch verloren hebben. De centrale banken worden nu meer gezien als onderdeel van het probleem en niet als oplossing.

Daarnaast groeit de vrees dat de mogelijkheden van de ECB en Bank of Japan uitgeput dreigen te raken. Vroeger zagen centrale banken zichzelf meer als scheidsrechters, die het spel niet teveel mogen verstoren. Ondertussen zijn zij geworden tot dominante spelers en grote opkopers van obligaties.

Overheden kunnen meer

Eigenlijk kan het monetaire beleid in de VS niet meer dan wachten tot de groei weer aantrekt. Maar overheden hebben veel meer mogelijkheden, zoals het doorvoeren van structurele hervormingen, stelt Josh Feinman, econoom bij Deutsche AM. Het implementeren van hervormingen is makkelijker gezegd dan gedaan, dat tonen Japan en de eurozone wel aan.

Japan is ook het voorbeeld dat QE slechts beperkt effect heeft op inflatie. De zwakke banken worden juist langer overeind gehouden. Deutsche noemt het verbazingwekkend hoe moeilijk het is om QE goed te laten werken. Zelfs vanuit de Fed klinkt de twijfel. De theorie achter QE is niet goed ontwikkeld.

En het bewijs, of èn hoe het beleid doorwerkt is op zijn minst gemengd te noemen. De link tussen QE en inflatie en economische activiteit is nog niet aangetoond. QE had zijn uitwerking met name via de verwachtingen in de markt. Of daarin een omslagpunt is bereikt, valt moeilijk te zeggen.

Probleem is dat veel correlaties overhoop zijn gegooid en de volatiliteit sterk is toegenomen. De euforie over QE gaat wel ten koste van de toekomst, beleggers moeten rekenen om magere jaren en heftige koersuitslagen naar alle kanten. Het vertrouwen van de markten in de centrale banken als baken van rust neemt verder af.

Wat zijn implicaties voor de diverse beleggingscategorieën?

  • Valuta - meer volatiliteit valt te verwachten, vanwege de divergentie in het monetaire beleid. Dit leidt tot een sterkere dollar.

  • Obligaties - door QE rendeert een aantal staatsobligaties negatief, waardoor het nominale rendement op veilig staatspapier is uitgehold. Staatsobligaties zijn verre van risicoloos. Zou QE uiteindelijk slagen en de inflatie aanjagen, dan moet de obligatierente stijgen. Langlopend schuldpapier gaat gepaard met een significant duration risk. Aantrekkelijke alternatieven zijn investment grade en high yield.

  • Aandelen - Amerikaanse aandelen hadden te lijden onder recessievrees. Een solide groei brengt renteverhogingen met zich. Marges zijn over hun piek heen. Monetaire avonturen in de rest van de wereld gaan met risico’s gepaard, risicopremies kunnen gaan stijgen.

Zelfs als men precies zou weten wat de ECB of de Japanse centrale bank gaat besluiten, dan nog is het moeilijk om de reactie van de markt te voorspellen, stelt Kreuzkamp. Met name de duiding of een centrale bank nu besluitvaardig is en een krachtig beleid voert, of juist wanhopig is. Centrale banken hebben minder speelruimte om perioden van turbulentie in de markten op te vangen dan bij voorgaande crises.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Amerikaanse verkiezingen 2020