Nieuws

Zes cruciale factoren voor Europa

T. Rowe Price formuleert zes factoren die dit jaar bepalend zullen zijn voor de outlook van Europa.

De eurozone vertoont eindelijk tekenen van een mogelijk duurzaam herstel, de regio kan van diverse gunstige ontwikkelingen profiteren. Ken Orchard van T. Rowe Price ziet echter ook nog steeds de nodige risico's, die met name van politieke aard zijn. Hij formuleert zes factoren die dit jaar bepalend zullen zijn voor de outlook van Europa.

 1. Bescheiden economische groei
  Het bescheiden groeitempo van vorig jaar wordt nog even voortgezet. Daarbij speelt de binnenlandse vraag een steeds prominentere rol. De werkgelegenheid neemt toe, wat de consumptie en het cyclische herstel stimuleert. De binnenlandse vraag kan profiteren van het begrotingsbeleid en de lagere olieprijs. Landen met een betere concurrentiepositie, sterkere begroting en lagere schuldenlast zullen bovengemiddeld groeien. De groei van Frankrijk en Italië zal naar verwachting echter achterblijven bij het gemiddelde.

 2. Flexibeler begrotingsbeleid
  Orchard denkt dat het begrotingsbeleid in het komende jaar weer wat zal versoepelen. Veel landen nemen maatregelen die de economie stimuleren. Dat vormt wel een bedreiging voor de schuldpositie en de begrotingsverhoudingen. Verschillen in nationale begrotingen zullen weer een rol spelen. De markt maakt zich echter minder zorgen over de houdbaarheid van de schuldposities. 

 3. Ruim monetair beleid
  De ECB blijft onder druk staan om de inflatiedoelstelling te halen. De centrale bank zal daarom een uiterst soepel beleid hanteren, in de hoop de inflatie op te tillen tot de gestelde 2%. Orchard voorspelt eind 2017 een inflatie van slechts 1,6%. Hij houdt rekening met een nieuwe verlaging van de depositorente en verlenging van het huidige beleid.

 4. Aanhoudend lage inflatie
  De olieprijs is een factor die de inflatie sterk beïnvloedt. De headline-inflatie zal blijven schommelen. Deze zal waarschijnlijk al vroeg in het jaar tot onder nul dalen en later weer oplopen als de neerwaartse druk van de lage energieprijzen afneemt. De kerninflatie zal langzaam stijgen en aan het eind van 2016 marginaal hoger zal liggen dan nu, op een niveau van net boven de 1% op jaarbasis.

 5. Ratings eurolanden verbeteren
  De crisis is duidelijk over de top heen, de ratings van de eurolanden beginnen weer te verbeteren. Ondanks het soepele begrotingsbeleid, staan de begrotingen van de meeste landen in de eurozone er steeds beter voor. Orchard verwacht in 2016 geen verlagingen, tenzij er een grote externe schok optreedt. 

 6. Politieke risico’s zijn beheersbaar
  Politieke risico's lijken in de verwachtingen voor de eurozone de grootste bedreiging te vormen. Orchard wijst daarbij op het hulppakket voor Griekenland en politieke onzekerheid in Spanje en Portugal. Rond Griekenland is het rustiger geworden, maar de spanning kan weer oplaaien als in juli de deadline nadert voor een terugbetaling aan de ECB. Griekenland vormt echter een minder cruciale factor in het monetaire systeem dan vijf jaar geleden.
De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus