Nieuws

Kasstromen stroomlijnen

Efficiënt kasbeheer vereist een analyse van de liquiditeitsvereisten en actief inspelen daarop met geschikte middelen.

Geen enkele belegger is enthousiast over het aanhouden van cash, pensioenfondsen hielden doorgaans alleen zoveel kasgeld aan als nodig was om pensioenen en administratieve kosten te dekken. Uit veel meer bestond het kasgeldbeheer niet.

Maar cash zal belangrijker worden, als liquiditeit een steeds grotere rol gaat spelen. En kasgeldbeheer is complexer dan wordt gedacht, met name voor institutionele beleggers, stelt Mette Hansen, verbonden aan Redington - een beleggingsadviseur voor institutionele beleggers.

Als de liquiditeit van een cash-instrument afneemt, dan stijgt de vergoeding hiervoor. Maar wanneer is cash geen cash meer? Er is een glijdende schaal in dalende liquiditeit en stijgende rendement. Ook binnen vergelijkbare cash-instrumenten kan groot verschil in rendement bestaan.

Liquiditeitswaterval

Pensioenfondsen kunnen profiteren van deze glijdende schaal, door de cash-instrumenten af te stemmen op de eigen geleidelijke schaal van liquiditeitsvereisten. Er zijn directe kasmiddelen vereist om de lopende uitgaven te dekken, op de middellange termijn is geld nodig voor de pensioenverplichtingen en op de lange termijn om onvoorziene veranderingen op te vangen. 

In deze geleidelijke kasverplichtingen kan worden voorzien middels een liquiditeitswaterval, opgebouwd uit assets met stapsgewijs toenemende illiquiditeit. De bodem bestaat uit puur kasgeld, daarna een gedeelte liquide geldmarktfondsen en aan de top een aantal exotische kortlopende instrumenten.

Terwijl uit de kasmiddelen wordt geput, wordt dit van boven weer aangevuld vanuit de minder liquide beleggingen. Efficiënt kasbeheer vereist een nauwkeurige analyse van de liquiditeitsvereisten en een actief inspelen daarop met de geschikte middelen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie