Nieuws

Agenda AFM 2016-2018

De AFM maakt bekend wat de speerpunten voor de komende jaren zijn. Bijvoorbeeld een toezichtsonderdeel assetmanagement.

De AFM maakt vandaag bekend wat de speerpunten voor de komende jaren zijn

  • Oprichting Innovatie & Fintech portal samen met DNB en Adviescommissie Innovatie en Fintech.
  • Start Expertise Centrum AFM gericht op nieuwe technologieën en methodieken. Investeringen in meer effectieve en efficiënte organisatie.
  • Oprichting toezichtsonderdeel Asset Management.

"Om het toezicht te versterken en toekomstbestendig te maken, heeft de AFM de organisatie herijkt en heeft zij in de Agenda 2016-2018 voor zichzelf drie prioriteiten centraal gesteld:

  1. Verkleinen van ongewenste risico’s voor de samenleving.
  2. Versterken van het toezicht door te investeren in technologie en methodieken.
  3. Vergroten van effectiviteit en efficiency van de eigen organisatie.

Onder ongewenste risico's verstaat de AFM bijvoorbeeld "de lage rente die er onder meer toe dat beleggers mogelijk meer risico nemen dan verstandig is."

"Ook ontstaat er druk op dekkingsgraden van pensioenfondsen en solvabiliteitposities van levensverzekeraars. De rol van assetmanagement neemt hierdoor toe. Daarom bundelt de AFM haar activiteiten binnen een nieuw domein Asset Management, waarin alle kennis en expertise binnen de AFM op dit gebied wordt samengevoegd om een adequaat antwoord te bieden op de ontwikkelingen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus