Nieuws

DUFAS eens met uitstel MiFID II

Uitstel Mifid II is door de omvang en complexiteit van de IT-systemen die moeten worden gebouwd onvermijdelijk, aldus DUFAS.

DUFAS, voluit de Dutch Fund and Asset Management Association, steunt de beslissing van de Europese Commissie om de invoering van MiFID II integraal uit te stellen. Het uitstel is door de omvang en complexiteit van de IT-systemen die moeten worden gebouwd volgens DUFAS onvermijdelijk.

"Deze IT-systemen zijn nodig voor toepassing van het omvangrijke pakket nieuwe regels. Gegeven die situatie, is het logisch dat de invoering van MiFID II in zijn geheel wordt uitgesteld. Het is ook veelzeggend dat de Board van ESMA, bestaande uit de voorzitters van de nationale toezichthouders, eerder unaniem met het voorstel aan de Europese Commissie tot uitstel van MiFID II heeft ingestemd."

"Het op tijd gereed krijgen van alle IT-systemen zal nog een hele uitdaging zijn voor zowel autoriteiten als de industrie, zelfs nu invoering van MiFID II met een jaar wordt uitgesteld. Het is daarom nu ook de hoogste tijd dat de Europese Commissie de resterende Level 2 regels publiceert."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?