Nieuws

Brussel wil jaar uitstel MiFID II

De Europese Commissie wil de invoering van MiFID II nog een jaar uitstellen tot januari 2018. DUFAS is het ermee eens.

De Europese Commissie wil de invoering van MiFID II nog een jaar uitstellen tot januari 2018, laat de AFM weten. Hiermee gaat de Commissie verder dan eerdere berichten over een mogelijk uitstel voor de onderdelen die met IT te maken hebben. 

DUFAS steunt de beslissing van de EC

DUFAS, voluit de Dutch Fund and Asset Management Association, steunt de beslissing van de Europese Commissie om de invoering van MiFID II integraal uit te stellen. Het uitstel is door de omvang en complexiteit van de IT-systemen die moeten worden gebouwd volgens DUFAS onvermijdelijk.

"Deze IT systemen zijn nodig voor toepassing van het omvangrijke pakket nieuwe regels. Gegeven die situatie, is het logisch dat de invoering van MiFID II in zijn geheel wordt uitgesteld. Het is ook veelzeggend dat de Board van ESMA, bestaande uit de voorzitters van de nationale toezichthouders, eerder unaniem met het voorstel aan de Europese Commissie tot uitstel van MiFID II heeft ingestemd."

"Het op tijd gereed krijgen van alle IT systemen zal nog een hele uitdaging zijn voor zowel autoriteiten als de industrie, zelfs nu invoering van MiFID II met een jaar wordt uitgesteld. Het is daarom nu ook de hoogste tijd dat de Europese Commissie de resterende Level 2 regels publiceert."

Doel van MiFID II

MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive en deze Europese richtlijn omvat gedragsregels voor het verlenen van beleggingsdiensten door beleggingsondernemingen. Het doel van MiFID II is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers. 

Een van de belangrijke wijzigingen betreft de handel in derivaten, die volledig via elektronische platforms moet gaan verlopen om de transparantie te vergroten en om de posities te beperken die in bepaalde grondstoffenmarkten ingenomen kunnen worden. 

De nieuwe regels vergen veel investeringen voor banken, brokers en assetmanagers, die hun IT-systemen moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving. MiFID II vereist namelijk veel meer rapportages aan de toezichthouders. Het is daarom van belang dat de betrokken partijen voldoende tijd krijgen voor de implementatie van de nieuwe regelgeving. 

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus