Nieuws

Groei pensioenfondsen stagneert

Uit onderzoek blijkt het institutioneel pensioenkapitaal in negentien belangrijkste markten in 2015 gestagneerd te zijn.

Uit onderzoek van blijkt het institutioneel pensioenkapitaal in de negentien belangrijkste markten in 2015 gestagneerd te zijn. Eind 2015 bedroeg het totale pensioenkapitaal 35,4 miljoen dollar, ofwel 80% van het bbp van de betreffende landen. Sinds 2005 is het mondiale vermogen van pensioenfondsen gemiddeld met 5% per jaar gegroeid.

Het Nederlandse pensioenvermogen blijkt de grootste groei te hebben laten zien op tienjaarsbasis, met een groei van 75% tot 184% ten opzichte van het bbp. De onderzoekers verklaren dat door een combinatie van een sterke beleggingscultuur en een focus op het afdekken van pensioenverplichtingen in ons land. 

Verschuiving naar ander pensioensysteem

Het onderzoek signaleert verschillende wereldwijde beleggingstrends, waaronder de verschuiving van de inrichting van pensioenen vaneen systeem met vaste uitkeringen (Defined Benefit) naar een systeem met vaste pensioenlasten (Defined Contribution, DC). Het DC-pensioenvermogen bedraagt nu meer dan 48% van het mondiale pensioenkapitaal. In die ontwikkeling loopt de Amerikaanse markt voorop.

Nederland kent samen met Japan en Canada vooral een systeem van Defined Benefit, ofwel het systeem met vaste uitkeringen. Maar er vindt een geleidelijke omslag plaats richting het systeem met vaste premies.

Toch plaatst Willis Towers Watson er ook kanttekeningen bij. Zij signaleren het risico dat deze regelingen niet tegemoet zullen komen aan de verwachtingen van de pensioendeelnemers, vooral als gevolg van lage rendementsverwachtingen en relatief lage premiebijdragen.

Alternatief en internationaal

Het onderzoek bevestigt ook een aantal verschuivingen in de beleggingsstrategieën van pensioenfondsen. Alternatieve beleggingen, zoals in onroerend goed, hedgefondsen, private equity en grondstoffen, zijn sterk in opkomst. Daarnaast verschuift de focus meer van binnenlandse aandelen naar wereldwijde beleggingen.

Hoewel de Canadese en Amerikaanse pensioenfondsen nog erg sterk vasthouden aan binnenlandse aandelen. De spreiding binnen de portefeuille naar alternatieve en internationale beleggingen draagt bij aan de risicobeheersing. De uitdagingen voor de pensioensector blijven onverminderd groot. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie