Nieuws

15% Ucits-fondsen is 'closet tracker'

Volgens de Europese toezichthouder ESMA volgt maximaal 15% van de actieve beleggingsfondsen stiekem een index. Tijd voor actie.

De Europese toezichthouder voor financiële markten, ESMA, wil dat er wordt opgetreden - hoe is nog onduidelijk - tegen maximaal 15% van de in Europa actief geleide fondsen.

Het vergrijp: stiekem een index volgen, maar daar wel de hoge kosten, die passen bij actief beheer, voor rekenen. Wie de laatste jaren de beleggingsindustrie heeft gevolgd, zal het nieuws niet verbazen.

Al langer bestond er de verdenking dat een deel van de actief geleide beleggingsfondsen zich alles behalve actief opstelt, maar verkapte indexfondsen zijn, zogenoemde closet trackers.

De European Securities and Markets Authority (ESMA) besloot de zaak in 2014 na een kattebelletje van de lobbygroep Beter Finance te onderzoeken. En inderdaad, 5% tot 15% van de geanalyseerde actieve beleggingsfondsen (UCITS) valt in de categorie closet trackers. In de EU zijn op dit moment 29.000 UCITS geregisteerd, die samen circa negen biljoen euro onder beheer hebben.

Nationale toezichthouders aan zet

De logische reactie van ESMA-voorzitter Steven Maijoor (foto): "De bescherming van beleggers is ons belangrijkste doel. De eerste bevindingen geven ons aanleiding om de zaak nader te onderzoeken."

Niet dat ESMA zelf veel kan doen tegen heimelijke indexvolgers. Het uitdelen van sancties is een zaak van de 28 nationale toezichthouders. Daarnaast zijn EU-beleidsmakers huiverig om oorlog te maken tegen de beleggingsindustrie, omdat zij privaat geld nodig hebben voor noodzakelijke investeringen in infrastructuur, traditioneel en digitaal.

In het onderzoek keek ESMA naar de zogenoemde active share van de verschillende fondsen. De active share wordt berekend door alle onder- en overwegingen in het fonds ten opzichte van de index bij elkaar op te tellen.

Hoe groter de active share, hoe meer een fonds afwijkt van zijn benchmark. Volgens academici is een actief fonds pas actief als het minstens 60% afwijkt van de index.

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?