Nieuws

De betere opkomende schuld

In de uitdagende markt van opkomende schuld, bekend als EMD, maakt Amundi duidelijke keuzes. Dat betaalt zich uit.

Abbas Ameli-Renani, Amundi's emerging market debt-specialist, heeft twee grote zorgen over deze beleggingscategorie. 

  1. Door de lagere economische groei van China en de dalende grondstoffenprijzen, die daar weer het gevolg van zijn, stagneert de economische groei in de opkomende markten. "Elk jaar weer worden de groeiverwachtingen verlaagd. Dit jaar zal het niet anders zijn."
  2. Terwijl de economische groei minder wordt, zijn de bedrijfsschulden in de opkomende wereld flink toegenomen. "Kan die wel worden terugbetaald? Dat is het belangrijkste wat een obligatiebelegger wil weten. Wij gaan uit van wel."

De belangrijkste reden dat Ameli-Renani zich weinig zorgen maakt over stijgende defaults is de keuze van veel opkomende markten om hun munten vrij te laten bewegen, dus verder te verzwakken ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

"Dat maakt deze landen concurrerender en vermindert de pijn van de lagere opbrengst, die de dalende grondstoffenprijzen veroorzaken. Deze prijzen zijn immers in harde dollars genoteerd."

Stabiele schuld

Bovendien, zo merkt de EMD-strateeg op: "De bedrijfsschulden zijn vooral in China hard gestegen. In de rest van de opkomende wereld is de schuld stabiel gebleven."

Vooral de Chinese schuld is gestegen
Schulduitzondering China

De dalende valuta maken beleggingen in opkomende schuld, die in lokale valuta's is genoteerd, wel tot een hachelijke zaak. Het is de reden dat Amundi vol inzet op EMD in harde valuta's.

Vorig jaar was dat een goede keuze. EMD in lokale valuta's gaf een negatief rendement van 15%, terwijl opkomende schuld in harde valuta's met 2% pluste.

De ene schuld is de andere niet
EMD in harde valuta blijft goed liggen

Sweet spots

Maar is Ameli-Renani niet bang dat juist bedrijven met schuld in harde valuta's problemen krijgen om deze schuld af te betalen? "Het is iets wat we scherp in de gaten houden. Wij beleggen nu bijvoorbeeld veel minder in Venezuela, dat dit jaar wel eens failliet zou kunnen gaan. Maar voor schuld uit Centraal- en Oost-Europa zien we onverminderd goede kansen. Deze landen hebben weinig exposure naar China en naar de grondstoffenmarkt. Daarnaast hebben zij de laatste jaren hun schulden (groten)deels afgebouwd."

Ook durft Amundi het inmiddels aan te beleggen in Russische en Braziliaanse schuld. "De gemiddelde spread (het verschil in rente tussen EMD en Amerikaanse staatsobligaties) was nog nooit zo groot. Braziliaanse dollarschuld geeft nu 8% rente. Wij denken dat dit land, ondanks alle problemen die het heeft, in staat is om zijn schuld terug te betalen."

Naast Venezuela is Ameli-Renani huiverig om schuld uit Turkije en Saoedi-Arabië te kopen. Turkije heeft last van teruglopende inkomsten uit toerisme, politieke onzekerheid en de oorlogen in zijn achtertuin. "De onrust in het Midden-Oosten speelt ook de Saoedische economie parten. Geen land geeft meer uit aan defensie. Door de dalende olie-inkomsten bedraagt het overheidstekort 15%. Dat is geen gezonde situatie."

De keuze voor actief

Voor een belangrijk deel van de opkomende wereld is de verdere ontwikkeling van de olieprijs key. Ameli-Renani gaat er niet vanuit dat de huidige lage prijs nog lang aanhoudt. "Die is voor veel olieproducenten niet vol te houden. Het zou ons niet verbazen als de olieprijs op termijn richting de 50 dollar gaat."

Ameli-Renani verwacht verder dat beleggers in EMD (mits in hard currency) ook dit jaar een positief rendement tegemoet kunnen zien. "Gelet op de matige rendementen die beleggers in andere obligatiecategorieën kunnen krijgen, is de keuze voor EMD goed te verdedigen."

Maar zo haast hij zich om erbij te zeggen. "De markt van EMD vraagt meer dan ooit om een actieve benadering."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus