Nieuws

Actief beheer faalt ook in EM

Net als in ontwikkelde markten, is volgens Larry Swedroe actief beheer ook in opkomende markten een loser’s game.

Onlangs schreef The Wall Street Journal dat beleggers in opkomende markten onder meer de flexibiliteit van actieve fondsen moeten overwegen. Actieve beheerders kunnen volgens de schrijver immers het verschil maken, dat met passieve indextrackers niet lukt. Met zulke argumenten moet men niet aankomen bij Larry Swedroe, een fervent voorvechter van passief beleggen.

Volgens Jan van Eck, een actief beheerder van een aantal beleggingsfondsen in opkomende markten, zitten er een aantal junkbedrijven in de indices. Ook bevinden de opkomende markten zich in verschillende stadia van de cyclus. Daar wil toch niemand tegelijkertijd aan blootgesteld zijn?

Daarom is het volgens hem zo belangrijk om te kunnen selecteren in landen, sectoren en bedrijven. Swedroe hoort het refrein dat actief beheer het verschil kan maken in inefficiënte markten keer op keer. Maar volgens hem is het simpelweg niet waar, zoals zoveel wat te lezen valt in de financiële media.

Passief presteerde beter

Daarvoor legt hij in een artikel op ETF.com de beweringen van de actieve voorvechters naast de feiten, die hij baseert op gegevens van Morningstar. Swedroe vergelijkt het actief beheerde fonds van Van Eck met de drie passieve EM-fondsen van Dimensional Fund Advisors over een periode van vijftien jaar.

De passief beheerde fondsen eindigen allen in het eerste percentiel van alle fondsen. Steeds bleven de prestaties van het fonds van Van Eck daarbij achter. De drie passieve fondsen van DFA presteren sowieso beter dan 84% van de actief beheerde fondsen.

Daarbij is niet eens rekening gehouden met het aantal fondsen dat niet overleeft, noch met de hoge turnover bij actief beheerde fondsen, waardoor de DFA-fondsen nog hoger zouden eindigen als gekeken wordt naar de prestaties na belastingen.

Actief beheer is een loser's game

Uit de gegevens trekt Swedroe vier conclusies:

  • Opkomende markten zijn niet zo inefficiënt als actieve fondsbeheerders willen doen geloven.
  • De kosten van een fonds in opkomende markten en de handelskosten in de minder liquide markten zijn dermate hoog, dat als alle kosten inclusief belastingen worden meegewogen, actief beheer nauwelijks enige waarde toevoegt.
  • De flexibiliteit is ook niet zo’n groot voordeel als actieve fondsbeheerders beweren, het blijkt juist een bewezen nadeel te zijn.
  • Passief beheer is waarschijnlijk de winnaar in deze competitiestrijd.

Swedroe wrijft het nog maar eens in. Net als in ontwikkelde markten, is volgens hem actief beheer ook in opkomende markten een loser’s game.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus