Nieuws

Angst voor crisis overdreven

Beleggers overdrijven met hun angst voor een crisis zoals in 2008. De fundamentals zijn nu heel anders.

De financiële markten staan onder druk. Toch is het gevaar voor een heuse crisis zoals in 2008 nu niet aan de orde. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.

De belangrijkste reden daarvoor is dat de problemen op dit moment redelijk helder zijn. De lage olieprijs zorgt voor problemen in die sector. De situatie in China is zorgelijk.

Maar dat is niets vergeleken met de situatie in het begin van 2008 toen beleggers de financiële producten die in de problemen kwamen niet begrepen.

Schokken beter opvangen

Daarnaast was er indertijd geen zicht op de onderlinge verbanden tussen diverse problemen in de financiële sector. De Amerikaanse Dow Jones-index is in de afgelopen weken met bijna 9% gedaald.

De Chinese beurs doet het met een daling van 18% nog aanzienlijk slechter. Dat is niet alles. De prijs van een vat olie is 20% lager dan in het begin van het jaar. Dat alles zorgt voor onrust.

Toch is de wereld, en dan met name de Verenigde Staten, veel beter in staat om dit soort schokken op te vangen. Dat heeft vooral met de schuldsituatie te maken.

China niet meest precair

Een gemiddeld Amerikaans huishouden had in 2007 meer dan 130% aan schulden uitstaan in vergelijking met het jaarlijkse inkomen. In de afgelopen jaren is dat afgebouwd tot ongeveer 103% op dit moment.

De andere grote verbetering is te zien bij banken. Die hebben de afgelopen jaren gebruikt om hun balans te verstevigen. In het eerste kwartaal van 2009 hadden banken gemiddeld 5,5% aan aandelenkapitaal uitstaan.

Op dit moment is dat 12,5%. Mochten er serieuze problemen ontstaan, dan kunnen banken die veel langer weerstaan dan indertijd. Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. De situatie in China is het meest precair.

Hoge overheidsschulden

Er bestaat een gevaar voor een harde landing van de economie aldaar. Wellicht is een overtrokken reactie van de Chinese regering nog ernstiger. Als de Chinese overheid de geldkraan opendraait, zorgt dat voor onevenwichtigheden die tot ontwrichting van de wereldeconomie kunnen leiden.

Een ander probleem is de opgelopen overheidsschuld. Niet alleen in de Verenigde Staten is deze aanzienlijk hoger dan in 2008. Dat geldt ook voor Europa, Japan en China.

Banken zijn wat zorgvuldiger geweest et het verstrekken van kredieten. Daar staat echter tegenover dat de hoeveelheid bedrijfsobligaties die uitstaan in de afgelopen jaren is verviervoudigd.

Andere zorg

Dat zou voor problemen kunnen zorgen nu de rente oploopt. Mocht het misgaan dan hebben centrale banken niet de mogelijkheid om de rente te verlagen. Dat is een andere zorg.

De rente voor de meeste centrale banken ligt immers in de buurt van 0%. Zorgen genoeg dus, zo schrijft de Amerikaanse zakenkrant, maar het zijn overzichtelijke zorgen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus