Nieuws

VS groeit door

De winstgroei bij Amerikaanse bedrijven stokt. Toch zijn er nog aantrekkelijke sectoren te vinden, aldus T. Rowe Price.

De winstgroei bij Amerikaanse bedrijven stokt. Toch zijn er nog aantrekkelijke sectoren te vinden. Dat stelt Larry Puglia, beheerder van het US Blue Chip Equity Fund van T. Rowe Price.

Dit fonds aast op snelgroeiende bedrijven in de Verenigde Staten. De afgelopen jaren hebben aandelenkoersen van bedrijven geprofiteerd van een stijgende economie en een herstel van de winstgevendheid van de meeste bedrijven.

Vooral in de industriële sector lijkt er nu een einde te komen aan dit welgevallige economische klimaat. De Amerikaanse economie groeit weliswaar nog, maar wereldwijd zijn er problemen in Europa en China.

Sterke dollar

Daarnaast is de crisis in de grondstoffensector nog niet voorbij. De Amerikaanse export wordt daarnaast gehinderd door de sterke dollar. Het goede nieuws is echter dat de consumentenbestedingen aantrekken.

Het gaat er dus om in die bedrijven te beleggen die hiervan kunnen profiteren. Puglia onderscheidt drie sectoren waar hij mogelijkheden ziet voor het komende jaar. In de eerste plaats vraagt hij aandacht voor innoverende bedrijven in de gezondheidszorg.

Dankzij de ontwikkeling van de gen-technologie staan er de komende tijd grote veranderingen te wachten in de gezondheidszorg. Puglia volgt de ontwikkelingen nauwgezet en is, denkt hij, in staat om die bedrijven te traceren die aantrekkelijke nieuwe medicijnen in de pijplijn hebben.

IT, social media en consumentengoederen

Een andere aantrekkelijke sector is de IT-sector. Het gaat dan vooral om bedrijven die gebruik weten te maken van de revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van cloud computing.

Bedrijven die de omslag naar een geïntegreerd gebruik van sociale media hebben gemaakt, zijn ook aantrekkelijk. In de consumentensector zelf kiest Puglia voor bedrijven die weten te profiteren van de groeiende vraag naar online-winkelen.

Daarnaast is er meer en meer behoefte aan reizen en recreatie. Bedrijven die daar een sterke positie hebben, blijven aantrekkelijk.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Amerikaanse verkiezingen 2020