Nieuws

Dollar zet de toon in 2016

Dit jaar zal de koersontwikkeling van de dollar de toon zetten voor de asset allocatie, meent JP Morgan Asset Management

Dit jaar zal de dollar de toon zetten voor de assetallocatie, meent John Bilton van JP Morgan Asset Management in de Financial Times. Volgens Bilton zijn er twee mogelijke scenario’s. 

  1. Een stijging van de dollar verstikt de groei in de VS en daardoor verdwijnt de tweedeling in groei tussen de VS en de rest van de wereld. 
  2. Ofwel de stijging van de dollar blijft beperkt en de groei van de grootste economie ter wereld houdt aan en trekt de wereldeconomie mee. Ook dan wordt het gat gedicht tussen de VS en de rest van de wereld, maar dit keer doordat de wereldeconomie aantrekt.

In het eerste scenario krijgen risicovolle assets het moeilijk, terwijl die juist profiteren in het tweede scenario. JP Morgan acht het tweede scenario het meest waarschijnlijk. Maar met name het samenspel van de uiteenlopende rentetarieven en de dollarkoers zal de toon zetten in 2016. Veel hangt af van de balans tussen dollarkoers, uiteindelijke renteverwachting en het tempo waarmee de Fed het beleid verkrapt. 

Als de Fed de eerste rentestappen neemt, verwacht JP Morgan dat het inprijzen van dit traject steun verleent aan de dollar. De markt heeft tot nu toe slechts twee renteverhogingen ingeprijsd in zowel 2016 als 2017. De Amerikaanse economie is dermate sterk dat volgens Bilton er ruimte is voor vier verhogingen per jaar. De dollar sterkt aan als de het streefniveau van de rente rond de 3,5% komt te liggen en niet rond de 2%, waar de markt nu op rekent.

Opwaarts potentieel dollar beperkt

Volgens de maatstaven van JP Morgan koerst de dollar momenteel te hoog. Een verdere stijging wordt geremd, onder meer door aantrekkende groei in andere delen van de wereld. De risicobereidheid zal weer toenemen, denkt Bilton, als de invloed van de duurdere dollar op de bedrijfswinsten afneemt. Ook de vooruitzichten voor assets uit de opkomende markten kunnen opklaren.

Des te langer een sterke dollar aanhoudt, des te meer zal 2016 lijken op 2015. Hoe eerder de dollar stabiliseert, des te sneller kan het sentiment normaliseren kunnen en opkomende economieën zich herstellen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?