Nieuws

Geen rentestap, maar stimulering

Is QE het antwoord, of moeten centrale banken op zoek naar nieuwe wegen om het schuldenprobleem op te lossen?

De centrale banken staan voor een dilemma nu wereldwijd de groei onder druk staat. Is kwantitatieve verruiming het antwoord, of moeten zij op zoek naar nieuwe manieren om het schuldenprobleem op te lossen? Volgens Iain Stewart van BNY Newton kampt de wereldeconomie met structurele problemen.  

De deflatoire consequenties van vergrijzing, globalisering en de technologische revolutie zijn niet op te lossen met het opendraaien van de geldkraan. Het ruime monetaire beleid heeft juist geleid tot verstoring van de markten. De overvloed aan liquiditeit heeft vooral geleid tot een explosieve toename van de economische capaciteit. De geschiedenis leert dat het nemen van risico’s met de financiële stabiliteit erg kostbaar is en ook ten koste gaat van groei.

Volgens de fondsbeheerder is er sprake van een groot contrast tussen de verwachtingen voor de Amerikaanse economie en de trends in de rest van de wereld. De grootste economie ter wereld zal zich moeten loskoppelen van de andere economieën om zich zelfstandig richting normalisatie te ontwikkelen. Volgens Stewart is zo’n ontkoppeling zeer onwaarschijnlijk, als men bedenkt dat juist die andere economieën in deze cyclus de groeimotoren waren. Hij vindt het hoogst onwaarschijnlijk dat de Fed de rente significant kan verhogen als de trend in de rest van de wereld de andere kant op gaat.

Stewart denkt dat eerder aan meer stimulering gedacht moet worden, dan aan het verhogen van de rente. De vraag is hoe een dergelijk nieuw stimuleringsprogramma eruit zou moeten zien en hoe de markten daarop zullen reageren. Tot nu toe vatten de markten elk slecht nieuws op als goed voor beleggers in risicovolle assets.

De hindernissen voor een nieuwe ronde van QE nemen enkel toe, met name in de VS waar de werkloosheid rond de 5% noteert. Stewart kan ’meer van hetzelfde’ niet geheel uitsluiten, maar een nieuwe ronde van QE mist zijn impact als de obligatierentes al extreem laag zijn en de kapitaalmarkten zullen juist verder ontwricht worden.

Stewart acht daarom het grootschalig bijdrukken van geld om het begrotingstekort monetair te financieren, een realistische mogelijkheid. Hiervoor valt ook makkelijker steun te verkrijgen, omdat het gezien wordt als directe injectie in de reële economie, in plaats van het vullen van de zakken van beleggers via de financiële markten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus